picolisp

Unnamed repository; edit this file to name it for gitweb.
git clone https://logand.com/git/picolisp.git/
Log | Files | Refs | README | LICENSE

fun.src (97156B)


   1 # 31jul13abu
   2 # (c) Software Lab. Alexander Burger
   3 
   4 # Ersatz PicoLisp Functions
   5 
   6 ############ main ############
   7 # (env ['lst] | ['sym 'val] ..) -> lst
   8 env (i x y)
   9  y = Nil;
   10  if (!((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)) {
   11    for (Bind p = Break? Env.Bind.Link : Env.Bind; p != null; p = p.Link) {
   12     if (p.Eswp == 0) {
   13       for (i = p.Cnt; --i > 0; --i) {
   14        for (x = y; ; x = x.Cdr) {
   15          if (!(x instanceof Cell)) {
   16           y = new Cell(new Cell(p.Data[i], p.Data[i].Car), y);
   17           break;
   18          }
   19          if (x.Car.Car == p.Data[i])
   20           break;
   21        }
   22       }
   23     }
   24    }
   25  }
   26  else {
   27    do {
   28     if ((x = ex.Car.eval()) instanceof Cell) {
   29       do
   30        y = new Cell(x.Car instanceof Cell? new Cell(x.Car.Car, x.Car.Cdr) : new Cell(x.Car, x.Car.Car), y);
   31       while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
   32     }
   33     else if (x != Nil) {
   34       ex = ex.Cdr;
   35       y = new Cell(new Cell(x, ex.Car.eval()), y);
   36     }
   37    }
   38    while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
   39  }
   40  return y;
   41 
   42 # (up [cnt] sym ['val]) -> any
   43 up (i j k x)
   44  if (!((x = (ex = ex.Cdr).Car) instanceof Number))
   45    k = 1;
   46  else {
   47    k = ((Number)x).Cnt;
   48    ex = ex.Cdr;
   49    x = ex.Car;
   50  }
   51  j = 0;
   52  Bind q = null;
   53  for (Bind p = Break? Env.Bind.Link : Env.Bind; p != null; p = p.Link) {
   54    for (i = 0; i < p.Cnt; i += 2) {
   55     if (p.Data[i+1] == x) {
   56       if (--k == 0) {
   57        if ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
   58          return p.Data[i] = ex.Car.eval();
   59        return p.Data[i];
   60       }
   61       q = p;
   62     }
   63    }
   64  }
   65  if ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
   66    if (q == null)
   67     x.Car = ex.Car.eval();
   68    else
   69     q.Data[j] = ex.Car.eval();
   70  return q == null? x.Car : q.Data[j];
   71 
   72 # (sys 'any) -> sym
   73 sys ()
   74  return mkStr(System.getenv(evString(ex.Cdr)));
   75 
   76 # (quit ['any ['any]])
   77 quit (str)
   78  str = evString(ex = ex.Cdr);
   79  return err(null, (ex = ex.Cdr) instanceof Cell? ex.Car.eval() : null, str);
   80 
   81 # (java 'cls 'T ['any ..]) -> obj
   82 # (java 'cls 'msg ['any ..]) -> obj
   83 # (java 'obj 'msg ['any ..]) -> obj
   84 # (java 'obj ['cnt]) -> any
   85 java (num i j k x y z s v o)
   86  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
   87  if ((z = (x = x.Cdr).Car.eval()) == Nil || z instanceof Number) {
   88    if ((s = (Symbol)y).Obj instanceof Boolean)
   89     return ((Boolean)s.Obj).booleanValue()? T : Nil;
   90    if (s.Obj instanceof Byte)
   91     return new Number(((Byte)s.Obj).byteValue());
   92    if (s.Obj instanceof Character)
   93     return new Number(((Character)s.Obj).charValue());
   94    if (s.Obj instanceof Integer)
   95     return new Number(((Integer)s.Obj).intValue());
   96    if (s.Obj instanceof Long)
   97     return new Number(((Long)s.Obj).longValue());
   98    if (s.Obj instanceof Float)
   99     return strToNum(Float.toString(((Float)s.Obj).floatValue()), xInt(z));
  100    if (s.Obj instanceof Double)
  101     return strToNum(Double.toString(((Double)s.Obj).doubleValue()), xInt(z));
  102    if (s.Obj instanceof BigInteger)
  103     return new Number((BigInteger)s.Obj);
  104    if (s.Obj instanceof String)
  105     return mkStr((String)s.Obj);
  106    x = Nil;
  107    if (s.Obj instanceof byte[]) {
  108     byte[] a = (byte[])s.Obj;
  109     for (i = a.length; --i >= 0;)
  110       x = new Cell(new Number(a[i]), x);
  111    }
  112    else if (s.Obj instanceof char[]) {
  113     char[] a = (char[])s.Obj;
  114     for (i = a.length; --i >= 0;)
  115       x = new Cell(new Number(a[i]), x);
  116    }
  117    else if (s.Obj instanceof int[]) {
  118     int[] a = (int[])s.Obj;
  119     for (i = a.length; --i >= 0;)
  120       x = new Cell(new Number(a[i]), x);
  121    }
  122    else if (s.Obj instanceof long[]) {
  123     long[] a = (long[])s.Obj;
  124     for (i = a.length; --i >= 0;)
  125       x = new Cell(new Number(a[i]), x);
  126    }
  127    else if (s.Obj instanceof float[]) {
  128     float[] a = (float[])s.Obj;
  129     j = xInt(z);
  130     for (i = a.length; --i >= 0;)
  131       x = new Cell(strToNum(Float.toString(a[i]), i), x);
  132    }
  133    else if (s.Obj instanceof double[]) {
  134     double[] a = (double[])s.Obj;
  135     j = xInt(z);
  136     for (i = a.length; --i >= 0;)
  137       x = new Cell(strToNum(Double.toString(a[i]), i), x);
  138    }
  139    return x;
  140  }
  141  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell;)
  142    v = append(v, i++, x.Car.eval());
  143  Object[] arg = new Object[i];
  144  Class[] par = new Class[i];
  145  while (--i >= 0) {
  146    if (v[i] == Nil || v[i] == T) {
  147     arg[i] = v[i] == T;
  148     par[i] = Boolean.TYPE;
  149    }
  150    else if (v[i] instanceof Number) {
  151     if ((num = (Number)v[i]).Big != null)
  152       cntError(ex, num);
  153     arg[i] = new Integer(num.Cnt);
  154     par[i] = Integer.TYPE;
  155    }
  156    else if (v[i] instanceof Cell) {
  157     k = (int)v[i].length();
  158     if (v[i].Car instanceof Number) {
  159       arg[i] = new int[k];
  160       for (j = 0; j < k; ++j, v[i] = v[i].Cdr)
  161        Array.setInt(arg[i], j, ((Number)v[i].Car).Cnt);
  162     }
  163     else if (v[i].Car instanceof Cell)
  164       argError(ex, v[i]);
  165     else if ((s = (Symbol)v[i].Car).Obj == null) {
  166       arg[i] = Array.newInstance(s.Name.getClass(), k);
  167       for (j = 0; j < k; ++j, v[i] = v[i].Cdr)
  168        Array.set(arg[i], j, ((Symbol)v[i].Car).Name);
  169     }
  170     else {
  171       if (s.Obj instanceof Byte)
  172        arg[i] = Array.newInstance(Byte.TYPE, k);
  173       else if (s.Obj instanceof Character)
  174        arg[i] = Array.newInstance(Character.TYPE, k);
  175       else if (s.Obj instanceof Integer)
  176        arg[i] = Array.newInstance(Integer.TYPE, k);
  177       else if (s.Obj instanceof Long)
  178        arg[i] = Array.newInstance(Long.TYPE, k);
  179       else if (s.Obj instanceof Float)
  180        arg[i] = Array.newInstance(Float.TYPE, k);
  181       else if (s.Obj instanceof Double)
  182        arg[i] = Array.newInstance(Double.TYPE, k);
  183       else
  184        arg[i] = Array.newInstance(s.Obj.getClass(), k);
  185       for (j = 0; j < k; ++j, v[i] = v[i].Cdr)
  186        Array.set(arg[i], j, ((Symbol)v[i].Car).Obj);
  187     }
  188     par[i] = arg[i].getClass();
  189    }
  190    else if ((s = (Symbol)v[i]).Obj == null)
  191     par[i] = (arg[i] = s.Name).getClass();
  192    else {
  193     arg[i] = s.Obj;
  194     if (s.Obj instanceof Byte)
  195       par[i] = Byte.TYPE;
  196     else if (s.Obj instanceof Character)
  197       par[i] = Character.TYPE;
  198     else if (s.Obj instanceof Integer)
  199       par[i] = Integer.TYPE;
  200     else if (s.Obj instanceof Long)
  201       par[i] = Long.TYPE;
  202     else if (s.Obj instanceof Float)
  203       par[i] = Float.TYPE;
  204     else if (s.Obj instanceof Double)
  205       par[i] = Double.TYPE;
  206     else
  207       par[i] = s.Obj.getClass();
  208    }
  209  }
  210  try {
  211    if (z == T)
  212     return new Symbol(javaConstructor(ex, java.lang.Class.forName(y.name()), par).newInstance(arg));
  213    Method m = javaMethod(ex, (s = (Symbol)y).Obj == null? java.lang.Class.forName(s.Name) : s.Obj.getClass(), z.name(), par);
  214    o = m.invoke(s.Obj, arg);
  215    if (m.getReturnType() == Void.TYPE)
  216     return Nil;
  217    return o == null? Nil : new Symbol(o);
  218  }
  219  catch (Exception e) {return err(ex, null, e.toString());}
  220 
  221 # (public 'obj 'any ['any ..]) -> obj
  222 # (public 'cls 'any ['any ..]) -> obj
  223 public (x y z s o)
  224  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  225  z = (x = x.Cdr).Car.eval();
  226  try {
  227    if ((s = (Symbol)y).Obj != null)
  228     o = s.Obj.getClass().getField(z.name()).get(s.Obj);
  229    else {
  230     java.lang.Class cls = java.lang.Class.forName(s.Name);
  231     o = cls.getField(z.name()).get(cls);
  232    }
  233    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  234     o = o.getClass().getField(x.Car.eval().name()).get(o);
  235    return new Symbol(o);
  236  }
  237  catch (Exception e) {return err(ex, null, e.toString());}
  238 
  239 # (interface 'cls|lst 'sym 'fun ..) -> obj
  240 interface (i x y)
  241  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  242  Class[] c = new Class[y instanceof Cell? (int)y.length() : 1];
  243  try {
  244    if (y instanceof Cell)
  245     for (i = 0; i < c.length; ++i, y = y.Cdr)
  246       c[i] = java.lang.Class.forName(y.Car.name());
  247    else
  248     c[0] = java.lang.Class.forName(y.name());
  249  }
  250  catch (Exception e) {err(ex, null, e.toString());}
  251  final HashMap<String,Any> act = new HashMap<String,Any>();
  252  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  253    y = x.Car.eval();
  254    act.put(y.name(), (x = x.Cdr).Car.eval());
  255  }
  256  InvocationHandler h = new InvocationHandler() {
  257    public Object invoke(Object o, Method m, Object[] arg) {
  258     Any w;
  259     if ((w = act.get(m.getName())) == null)
  260       err(null, mkStr(m.getName()), "Can't invoke");
  261     if (arg == null)
  262       return w.apply(null, false, null, 0);
  263     else {
  264       Any[] v = new Any[arg.length];
  265       v[0] = new Symbol(o);
  266       for (int i = 0; i < arg.length; ++i)
  267        v[i] = new Symbol(arg[i]);
  268       return w.apply(null, false, v, v.length);
  269     }
  270    }
  271  };
  272  return new Symbol(java.lang.reflect.Proxy.newProxyInstance(ClassLoader.getSystemClassLoader(), c, h));
  273 
  274 # (byte: 'num|sym) -> obj
  275 byte: (x)
  276  x = ex.Cdr.Car.eval();
  277  return new Symbol(new Byte(x instanceof Number? (byte)((Number)x).Cnt : (byte)x.name().charAt(0)));
  278 
  279 # (char: 'num|sym) -> obj
  280 char: (x)
  281  x = ex.Cdr.Car.eval();
  282  return new Symbol(new Character(x instanceof Number? (char)((Number)x).Cnt : x.name().charAt(0)));
  283 
  284 # (int: 'num) -> obj
  285 int: ()
  286  return new Symbol(new Integer(evInt(ex.Cdr)));
  287 
  288 # (long: 'num) -> obj
  289 long: ()
  290  return new Symbol(new Long(evLong(ex.Cdr)));
  291 
  292 # (float: 'str 'cnt) -> obj
  293 # (float: 'num 'cnt) -> obj
  294 float: (x)
  295  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Number)
  296    return new Symbol(new Float(((Number)x).toString(evInt(ex.Cdr), '.', '\0')));
  297  return new Symbol(new Float(x.name()));
  298 
  299 # (double: 'str 'cnt) -> obj
  300 # (double: 'num 'cnt) -> obj
  301 double: (x)
  302  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Number)
  303    return new Symbol(new Double(((Number)x).toString(evInt(ex.Cdr), '.', '\0')));
  304  return new Symbol(new Double(x.name()));
  305 
  306 # (big: 'num) -> obj
  307 big: (num)
  308  num = (Number)(ex.Cdr.Car.eval());
  309  return new Symbol(num.Big == null? big(num.Cnt) : num.Big);
  310 
  311 # (args) -> flg
  312 args T
  313  return Env.Next < Env.ArgC? T : Nil;
  314 
  315 # (next) -> any
  316 next ()
  317  return Env.Next < Env.ArgC? (Env.Arg = Env.Args[Env.Next++]) : Nil;
  318 
  319 # (arg ['cnt]) -> any
  320 arg (i)
  321  if (ex.Cdr instanceof Cell)
  322    return (i = evInt(ex.Cdr)+Env.Next-1) >= 0 && i < Env.ArgC? Env.Args[i] : Nil;
  323  return Env.Arg;
  324 
  325 # (rest) -> lst
  326 rest (i x)
  327  for (x = Nil, i = Env.ArgC; --i >= Env.Next;)
  328    x = new Cell(Env.Args[i], x);
  329  return x;
  330 
  331 # (date ['T]) -> dat
  332 # (date 'dat) -> (y m d)
  333 # (date 'y 'm 'd) -> dat | NIL
  334 # (date '(y m d)) -> dat | NIL
  335 date (i j x z)
  336  if (!((x = ex.Cdr) instanceof Cell)) {
  337    Cal = new GregorianCalendar();
  338    return date(Cal.get(Calendar.YEAR), Cal.get(Calendar.MONTH)+1, Cal.get(Calendar.DATE));
  339  }
  340  if ((z = x.Car.eval()) == T) {
  341    Cal = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
  342    return date(Cal.get(Calendar.YEAR), Cal.get(Calendar.MONTH)+1, Cal.get(Calendar.DATE));
  343  }
  344  if (z == Nil)
  345    return Nil;
  346  if (z instanceof Cell)
  347    return date(xInt(z.Car), xInt(z.Cdr.Car), xInt(z.Cdr.Cdr.Car));
  348  i = xInt(z);
  349  if (!((x = x.Cdr) instanceof Cell))
  350    return date(i);
  351  j = evInt(x);
  352  return date(i, j, evInt(x.Cdr));
  353 
  354 # (time ['T]) -> tim
  355 # (time 'tim) -> (h m s)
  356 # (time 'h 'm ['s]) -> tim | NIL
  357 # (time '(h m [s])) -> tim | NIL
  358 time (i j x z)
  359  if (!((x = ex.Cdr) instanceof Cell))
  360    return time(new GregorianCalendar());
  361  if ((z = x.Car.eval()) == T)
  362    return time(Cal);
  363  if (z == Nil)
  364    return Nil;
  365  if (z instanceof Cell)
  366    return time(xInt(z.Car), xInt(z.Cdr.Car), z.Cdr.Cdr instanceof Cell? xInt(z.Cdr.Cdr.Car) : 0);
  367  i = xInt(z);
  368  if (!((x = x.Cdr) instanceof Cell))
  369    return new Cell(new Number(i / 3600), new Cell(new Number(i / 60 % 60), new Cell(new Number(i % 60), Nil)));
  370  j = evInt(x);
  371  return time(i, j, x.Cdr instanceof Cell? evInt(x.Cdr) : 0);
  372 
  373 # (usec ['flg]) -> num
  374 usec ()
  375  return new Number(ex.Cdr.Car.eval() == Nil?
  376    System.nanoTime()/1000 - USec :
  377    Cal.get(Calendar.MILLISECOND) * 1000 );
  378 
  379 # (pwd) -> sym
  380 pwd T
  381  return mkStr(System.getProperty("user.dir"));
  382 
  383 # (info 'any) -> (cnt|T dat . tim)
  384 info ()
  385  File f = new File(path(evString(ex.Cdr)));
  386  if (!f.exists())
  387    return Nil;
  388  Calendar c = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
  389  c.setTimeInMillis(f.lastModified());
  390  return
  391    new Cell(
  392     f.isDirectory()? T : new Number(f.length()),
  393     new Cell(
  394       date(c.get(Calendar.YEAR), c.get(Calendar.MONTH)+1, c.get(Calendar.DATE)),
  395       time(c) ) );
  396 
  397 # (file) -> (sym1 sym2 . num) | NIL
  398 file (i x)
  399  if (InFile.Name == null)
  400    return Nil;
  401  x = new Number(InFile.Src);
  402  if ((i = InFile.Name.lastIndexOf('/')) >= 0)
  403    return new Cell(mkStr(InFile.Name.substring(0, i+1)), new Cell(mkStr(InFile.Name.substring(i+1)), x));
  404  return new Cell(mkStr("./"), new Cell(mkStr(InFile.Name), x));
  405 
  406 # (dir ['any] ['flg]) -> lst
  407 dir (i x y str)
  408  String[] lst = new File((str = evString(x = ex.Cdr)).length() == 0? "." : path(str)).list();
  409  x = x.Cdr.Car.eval();
  410  if (lst == null)
  411    return Nil;
  412  for (y = Nil, i = lst.length; --i >= 0;)
  413    if (x != Nil || lst[i].charAt(0) != '.')
  414     y = new Cell(mkStr(lst[i]), y);
  415  return y;
  416 
  417 # (argv [var ..] [. sym]) -> lst|sym
  418 argv (i j x y)
  419  i = Argv.length > 0 && Argv[0].equals("-")? 1 : 0;
  420  if ((x = ex.Cdr) == Nil) {
  421    if (i == Argv.length)
  422     return Nil;
  423    for (j = Argv.length; --j >= i;)
  424     x = new Cell(mkStr(Argv[j]), x);
  425    return x;
  426  }
  427  do {
  428    if (!(x instanceof Cell)) {
  429     if (i == Argv.length)
  430       return x.Car = Nil;
  431     for (y = Nil, j = Argv.length; --j >= i;)
  432       y = new Cell(mkStr(Argv[j]), y);
  433     return x.Car = y;
  434    }
  435    (y = x.Car).Car = i == Argv.length? Nil : mkStr(Argv[i++]);
  436  } while ((x = x.Cdr) != Nil);
  437  return y.Car;
  438 
  439 # (opt) -> sym
  440 opt (str)
  441  return (str = opt()) == null? Nil : mkStr(str);
  442 
  443 # (version ['flg]) -> lst
  444 version (i x)
  445  if (ex.Cdr.Car.eval() == Nil) {
  446    for (i = 0; i < 4; ++i)
  447     OutFile.Wr.print(Version[i] + (i == 3? " " : "."));
  448    OutFile.Wr.println("JVM");
  449    OutFile.Wr.flush();
  450  }
  451  for (x = Nil, i = 4; --i >= 0;)
  452    x = new Cell(new Number(Version[i]), x);
  453  return x;
  454 
  455 ############ gc ############
  456 # (gc) -> NIL
  457 gc T
  458  System.gc();
  459  return Nil;
  460 
  461 ############ apply ############
  462 # (apply 'fun 'lst ['any ..]) -> any
  463 apply (i w x y v)
  464  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  465  y = (x = x.Cdr).Car.eval();
  466  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell;)
  467    v = append(v, i++, x.Car.eval());
  468  while (y instanceof Cell) {
  469    v = append(v, i++, y.Car);
  470    y = y.Cdr;
  471  }
  472  return w.apply(ex, false, v, i);
  473 
  474 # (pass 'fun ['any ..]) -> any
  475 pass (i j w x v)
  476  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  477  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell;)
  478    v = append(v, i++, x.Car.eval());
  479  for (j = Env.Next; j < Env.ArgC; ++j)
  480    v = append(v, i++, Env.Args[j]);
  481  return w.apply(ex, false, v, i);
  482 
  483 # (maps 'fun 'sym ['lst ..]) -> any
  484 maps (i j k w x y s v)
  485  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  486  if ((y = (x = x.Cdr).Car.eval()) == Nil || (s = (Symbol)y).Prop == null)
  487    return Nil;
  488  v = new Any[6];
  489  i = 1;
  490  append(v, 0, null);
  491  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  492    v = append(v, i++, x.Car.eval());
  493  k = s.Prop.length;
  494  do
  495    if ((x = s.Prop[--k]) != null) {
  496     v[0] = new Cell(x,Nil);
  497     x = w.apply(ex, true, v, i);
  498     for (j = i; --j > 0;)
  499       v[j] = v[j].Cdr;
  500    }
  501  while (k != 0);
  502  return x;
  503 
  504 # (map 'fun 'lst ..) -> lst
  505 map (i j w x v)
  506  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  507  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  508    v = new Any[6];
  509    i = 0;
  510    do
  511     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  512    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  513    while (v[0] instanceof Cell) {
  514     x = w.apply(ex, false, v, i);
  515     for (j = i; --j >= 0;)
  516       v[j] = v[j].Cdr;
  517    }
  518  }
  519  return x;
  520 
  521 # (mapc 'fun 'lst ..) -> any
  522 mapc (i j w x v)
  523  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  524  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  525    v = new Any[6];
  526    i = 0;
  527    do
  528     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  529    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  530    while (v[0] instanceof Cell) {
  531     x = w.apply(ex, true, v, i);
  532     for (j = i; --j >= 0;)
  533       v[j] = v[j].Cdr;
  534    }
  535  }
  536  return x;
  537 
  538 # (maplist 'fun 'lst ..) -> lst
  539 maplist (i j w x z v)
  540  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  541  z = Nil;
  542  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  543    v = new Any[6];
  544    i = 0;
  545    do
  546     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  547    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  548    if (!(v[0] instanceof Cell))
  549     return z;
  550    z = x = new Cell(w.apply(ex, false, v, i), Nil);
  551    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  552     for (j = i; --j >= 0;)
  553       v[j] = v[j].Cdr;
  554     x = x.Cdr = new Cell(w.apply(ex, false, v, i), Nil);
  555    }
  556  }
  557  return z;
  558 
  559 # (mapcar 'fun 'lst ..) -> lst
  560 mapcar (i j w x z v)
  561  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  562  z = Nil;
  563  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  564    v = new Any[6];
  565    i = 0;
  566    do
  567     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  568    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  569    if (!(v[0] instanceof Cell))
  570     return z;
  571    z = x = new Cell(w.apply(ex, true, v, i), Nil);
  572    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  573     for (j = i; --j >= 0;)
  574       v[j] = v[j].Cdr;
  575     x = x.Cdr = new Cell(w.apply(ex, true, v, i), Nil);
  576    }
  577  }
  578  return z;
  579 
  580 # (mapcon 'fun 'lst ..) -> lst
  581 mapcon (i j w x z v)
  582  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  583  z = Nil;
  584  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  585    v = new Any[6];
  586    i = 0;
  587    do
  588     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  589    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  590    if (!(v[0] instanceof Cell))
  591     return z;
  592    while (!((x = w.apply(ex, false, v, i)) instanceof Cell)) {
  593     if (!(v[0].Cdr instanceof Cell))
  594       return z;
  595     for (j = i; --j >= 0;)
  596       v[j] = v[j].Cdr;
  597    }
  598    z = x;
  599    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  600     for (j = i; --j >= 0;)
  601       v[j] = v[j].Cdr;
  602     while (x.Cdr instanceof Cell)
  603       x = x.Cdr;
  604     x.Cdr = w.apply(ex, false, v, i);
  605    }
  606  }
  607  return z;
  608 
  609 # (mapcan 'fun 'lst ..) -> lst
  610 mapcan (i j w x z v)
  611  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  612  z = Nil;
  613  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  614    v = new Any[6];
  615    i = 0;
  616    do
  617     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  618    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  619    if (!(v[0] instanceof Cell))
  620     return z;
  621    while (!((x = w.apply(ex, true, v, i)) instanceof Cell)) {
  622     if (!(v[0].Cdr instanceof Cell))
  623       return z;
  624     for (j = i; --j >= 0;)
  625       v[j] = v[j].Cdr;
  626    }
  627    z = x;
  628    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  629     for (j = i; --j >= 0;)
  630       v[j] = v[j].Cdr;
  631     while (x.Cdr instanceof Cell)
  632       x = x.Cdr;
  633     x.Cdr = w.apply(ex, true, v, i);
  634    }
  635  }
  636  return z;
  637 
  638 # (filter 'fun 'lst ..) -> lst
  639 filter (i j w x z v)
  640  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  641  z = Nil;
  642  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  643    v = new Any[6];
  644    i = 0;
  645    do
  646     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  647    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  648    if (!(v[0] instanceof Cell))
  649     return z;
  650    while (w.apply(ex, true, v, i) == Nil) {
  651     if (!(v[0].Cdr instanceof Cell))
  652       return z;
  653     for (j = i; --j >= 0;)
  654       v[j] = v[j].Cdr;
  655    }
  656    z = x = new Cell(v[0].Car, Nil);
  657    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  658     for (j = i; --j >= 0;)
  659       v[j] = v[j].Cdr;
  660     if (w.apply(ex, true, v, i) != Nil)
  661       x = x.Cdr = new Cell(v[0].Car, Nil);
  662    }
  663  }
  664  return z;
  665 
  666 # (extract 'fun 'lst ..) -> lst
  667 extract (i j w x y z v)
  668  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  669  z = Nil;
  670  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  671    v = new Any[6];
  672    i = 0;
  673    do
  674     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  675    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  676    if (!(v[0] instanceof Cell))
  677     return z;
  678    while ((y = w.apply(ex, true, v, i)) == Nil) {
  679     if (!(v[0].Cdr instanceof Cell))
  680       return z;
  681     for (j = i; --j >= 0;)
  682       v[j] = v[j].Cdr;
  683    }
  684    z = x = new Cell(y, Nil);
  685    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  686     for (j = i; --j >= 0;)
  687       v[j] = v[j].Cdr;
  688     if ((y = w.apply(ex, true, v, i)) != Nil)
  689       x = x.Cdr = new Cell(y, Nil);
  690    }
  691  }
  692  return z;
  693 
  694 # (seek 'fun 'lst ..) -> lst
  695 seek (i j w x v)
  696  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  697  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  698    v = new Any[6];
  699    i = 0;
  700    do
  701     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  702    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  703    while (v[0] instanceof Cell) {
  704     if (w.apply(ex, false, v, i) != Nil)
  705       return v[0];
  706     for (j = i; --j >= 0;)
  707       v[j] = v[j].Cdr;
  708    }
  709  }
  710  return Nil;
  711 
  712 # (find 'fun 'lst ..) -> any
  713 find (i j w x v)
  714  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  715  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  716    v = new Any[6];
  717    i = 0;
  718    do
  719     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  720    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  721    while (v[0] instanceof Cell) {
  722     if (w.apply(ex, true, v, i) != Nil)
  723       return v[0].Car;
  724     for (j = i; --j >= 0;)
  725       v[j] = v[j].Cdr;
  726    }
  727  }
  728  return Nil;
  729 
  730 # (pick 'fun 'lst ..) -> any
  731 pick (i j w x v)
  732  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  733  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  734    v = new Any[6];
  735    i = 0;
  736    do
  737     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  738    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  739    while (v[0] instanceof Cell) {
  740     if ((x = w.apply(ex, true, v, i)) != Nil)
  741       return x;
  742     for (j = i; --j >= 0;)
  743       v[j] = v[j].Cdr;
  744    }
  745  }
  746  return Nil;
  747 
  748 # (cnt 'fun 'lst ..) -> cnt
  749 cnt (i j n w x v)
  750  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  751  n = 0;
  752  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  753    v = new Any[6];
  754    i = 0;
  755    do
  756     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  757    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  758    while (v[0] instanceof Cell) {
  759     if (w.apply(ex, true, v, i) != Nil)
  760       ++n;
  761     for (j = i; --j >= 0;)
  762       v[j] = v[j].Cdr;
  763    }
  764  }
  765  return new Number(n);
  766 
  767 # (sum 'fun 'lst ..) -> num
  768 sum (num i j w x y v)
  769  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  770  num = Zero;
  771  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  772    v = new Any[6];
  773    i = 0;
  774    do
  775     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  776    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  777    while (v[0] instanceof Cell) {
  778     if ((y = w.apply(ex, true, v, i)) instanceof Number)
  779       num = num.add((Number)y);
  780     for (j = i; --j >= 0;)
  781       v[j] = v[j].Cdr;
  782    }
  783  }
  784  return num;
  785 
  786 # (maxi 'fun 'lst ..) -> any
  787 maxi (i j w x y z v)
  788  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  789  y = z = Nil;
  790  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  791    v = new Any[6];
  792    i = 0;
  793    do
  794     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  795    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  796    while (v[0] instanceof Cell) {
  797     if ((x = w.apply(ex, true, v, i)).compare(y) > 0) {
  798       z = v[0].Car;
  799       y = x;
  800     }
  801     for (j = i; --j >= 0;)
  802       v[j] = v[j].Cdr;
  803    }
  804  }
  805  return z;
  806 
  807 # (mini 'fun 'lst ..) -> any
  808 mini (i j w x y z v)
  809  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  810  y = T;
  811  z = Nil;
  812  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  813    v = new Any[6];
  814    i = 0;
  815    do
  816     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  817    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  818    while (v[0] instanceof Cell) {
  819     if ((x = w.apply(ex, true, v, i)).compare(y) < 0) {
  820       z = v[0].Car;
  821       y = x;
  822     }
  823     for (j = i; --j >= 0;)
  824       v[j] = v[j].Cdr;
  825    }
  826  }
  827  return z;
  828 
  829 # (fish 'fun 'any) -> lst
  830 fish (w v)
  831  w = ex.Cdr.Car.eval();
  832  (v = new Any[1])[0] = ex.Cdr.Cdr.Car.eval();
  833  return fish(ex, w, v, Nil);
  834 
  835 # (by 'fun1 'fun2 'lst ..) -> lst
  836 by (i j w x y z v)
  837  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  838  y = (x = x.Cdr).Car.eval();
  839  z = Nil;
  840  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  841    v = new Any[6];
  842    i = 0;
  843    do
  844     v = append(v, i++, x.Car.eval());
  845    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  846    z = x = new Cell(new Cell(w.apply(ex, true, v, i), v[0].Car), Nil);
  847    while (v[0].Cdr instanceof Cell) {
  848     for (j = i; --j >= 0;)
  849       v[j] = v[j].Cdr;
  850     x = x.Cdr = new Cell(new Cell(w.apply(ex, true, v, i), v[0].Car), Nil);
  851    }
  852    v[0] = z;
  853    z = y.apply(ex, false, v, 1);
  854    for (x = z; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  855     x.Car = x.Car.Cdr;
  856  }
  857  return z;
  858 
  859 ############ flow ############
  860 # (as 'any1 . any2) -> any2 | NIL
  861 as ()
  862  return ex.Cdr.Car.eval() == Nil? Nil : ex.Cdr.Cdr;
  863 
  864 # (lit 'any) -> any
  865 lit (x)
  866  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number || x == Nil || x == T || x instanceof Cell && x.Car instanceof Number? x : new Cell(Quote, x);
  867 
  868 # (eval 'any ['cnt ['lst]]) -> any
  869 eval (y)
  870  if ((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Number)
  871    return y;
  872  if (ex.Cdr == Nil || Env.Bind == null)
  873    return y.eval();
  874  return evRun(true, y, evInt(ex.Cdr), ex.Cdr.Cdr.Car.eval());
  875 
  876 # (run 'any ['cnt ['lst]]) -> any
  877 run (y)
  878  if ((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Number)
  879    return y;
  880  if (ex.Cdr == Nil || Env.Bind == null)
  881    return y.run();
  882  return evRun(false, y, evInt(ex.Cdr), ex.Cdr.Cdr.Car.eval());
  883 
  884 # (def 'sym 'any) -> sym
  885 # (def 'sym 'sym 'any) -> sym
  886 def (w x y s)
  887  s = (Symbol)(ex = ex.Cdr).Car.eval();
  888  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  889  if (ex.Cdr == Nil) {
  890    if (s.Car != Nil && s.Car != s && !x.equal(s.Car))
  891     redefMsg(s, null);
  892    s.Car = x;
  893    putSrc(s, null);
  894  }
  895  else {
  896    y = ex.Cdr.Car.eval();
  897    if ((w = s.get(x)) != Nil && !x.equal(w))
  898     redefMsg(s,x);
  899    s.put(x,y);
  900    putSrc(s,x);
  901  }
  902  return s;
  903 
  904 # (de sym . any) -> sym
  905 de ()
  906  ex = ex.Cdr;
  907  redefine((Symbol)ex.Car, ex.Cdr);
  908  return ex.Car;
  909 
  910 # (dm sym . fun|cls2) -> sym
  911 # (dm (sym . cls) . fun|cls2) -> sym
  912 # (dm (sym sym2 [. cls]) . fun|cls2) -> sym
  913 dm (x y s t)
  914  if (!((x = ex.Cdr).Car instanceof Cell)) {
  915    s = (Symbol)x.Car;
  916    t = (Symbol)Class.Car;
  917  }
  918  else {
  919    s = (Symbol)x.Car.Car;
  920    t = (Symbol)
  921     (!((y = x.Car).Cdr instanceof Cell)?
  922       y.Cdr :
  923       (y.Cdr.Cdr == Nil? Class.Car : y.Cdr.Cdr).get(y.Cdr.Car) );
  924  }
  925  if (s != T)
  926    redefine(s, Meth.Car);
  927  if (x.Cdr instanceof Symbol) {
  928    y = x.Cdr.Car;
  929    for (;;) {
  930     if (!(y instanceof Cell) || !(y.Car instanceof Cell))
  931       err(ex, s, "Bad message");
  932     if (y.Car.Car == s) {
  933       x = y.Car;
  934       break;
  935     }
  936     y = y.Cdr;
  937    }
  938  }
  939  for (y = t.Car; y instanceof Cell && y.Car instanceof Cell; y = y.Cdr)
  940    if (y.Car.Car == s) {
  941     if (!x.Cdr.equal(y.Cdr.Car))
  942       redefMsg(s, t);
  943     y.Car.Cdr = x.Cdr;
  944     putSrc(t, s);
  945     return s;
  946    }
  947  t.Car = x.Car instanceof Cell?
  948    new Cell(new Cell(s, x.Cdr), t.Car) :
  949    new Cell(x, t.Car);
  950  putSrc(t, s);
  951  return s;
  952 
  953 # (box 'any) -> sym
  954 box ()
  955  return mkSymbol(ex.Cdr.Car.eval());
  956 
  957 # (new ['typ ['any ..]]) -> obj
  958 new (x s)
  959  s = mkSymbol((ex = ex.Cdr).Car.eval());
  960  TheKey = T; TheCls = null;
  961  if ((x = method(s)) != null)
  962    evMethod(s, x, ex.Cdr);
  963  else {
  964    while ((ex = ex.Cdr) != Nil) {
  965     x = ex.Car.eval();
  966     s.put(x, (ex = ex.Cdr).Car.eval());
  967    }
  968  }
  969  return s;
  970 
  971 # (type 'any) -> lst
  972 type (x y z)
  973  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) {
  974    z = x = x.Car;
  975    while (x instanceof Cell) {
  976     if (!(x.Car instanceof Cell)) {
  977       y = x;
  978       while (x.Car instanceof Symbol) {
  979        if (!((x = x.Cdr) instanceof Cell))
  980          return x == Nil? y : Nil;
  981        if (z == x)
  982          return Nil;
  983       }
  984       return Nil;
  985     }
  986     if (z == (x = x.Cdr))
  987       return Nil;
  988    }
  989  }
  990  return Nil;
  991 
  992 # (isa 'cls|typ 'any) -> obj | NIL
  993 isa (x y)
  994  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  995  if ((y = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) {
  996    if (x instanceof Symbol)
  997     return isa(x,y)? y : Nil;
  998    while (x instanceof Cell) {
  999     if (!isa(x.Car, y))
  1000       return Nil;
  1001     x = x.Cdr;
  1002    }
  1003    return y;
  1004  }
  1005  return Nil;
  1006 
  1007 # (method 'msg 'obj) -> fun
  1008 method (x y)
  1009  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1010  y = ex.Cdr.Car.eval();
  1011  TheKey = x;
  1012  return (x = method(y)) == null? Nil : x;
  1013 
  1014 # (send 'msg 'obj ['any ..]) -> any
  1015 send (x y z)
  1016  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  1017  z = (x = x.Cdr).Car.eval();
  1018  TheKey = y; TheCls = null;
  1019  if ((y = method(z)) == null)
  1020    err(ex, TheKey, "Bad message");
  1021  return evMethod(z, y, x.Cdr);
  1022 
  1023 # (try 'msg 'obj ['any ..]) -> any
  1024 try (x y)
  1025  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1026  if ((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Symbol) {
  1027    TheKey = x; TheCls = null;
  1028    if ((x = method(y)) != null)
  1029     return evMethod(y, x, ex.Cdr);
  1030  }
  1031  return Nil;
  1032 
  1033 # (super ['any ..]) -> any
  1034 super (w x y z)
  1035  TheKey = Env.Key;
  1036  x = Env.Cls == null? This.Car : Env.Cls.Car.Car;
  1037  while (x.Car instanceof Cell)
  1038    x = x.Cdr;
  1039  for (;;) {
  1040    if (!(x instanceof Cell))
  1041     err(ex, TheKey, "Bad super");
  1042    if ((y = method((TheCls = x).Car)) != null) {
  1043     z = Env.Cls; Env.Cls = TheCls;
  1044     w = Env.Key; Env.Key = TheKey;
  1045     x = y.func(ex);
  1046     Env.Key = w; Env.Cls = z;
  1047     return x;
  1048    }
  1049    x = x.Cdr;
  1050  }
  1051 
  1052 # (extra ['any ..]) -> any
  1053 extra (x y z)
  1054  TheKey = Env.Key;
  1055  if ((x = extra(This.Car)) == null || x == T)
  1056    err(ex, TheKey, "Bad extra");
  1057  y = Env.Cls; Env.Cls = TheCls;
  1058  z = Env.Key; Env.Key = TheKey;
  1059  x = x.func(ex);
  1060  Env.Key = z; Env.Cls = y;
  1061  return x;
  1062 
  1063 # (with 'sym . prg) -> any
  1064 with (x bnd)
  1065  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) != Nil) {
  1066    (bnd = new Bind()).add(This.Car);
  1067    bnd.add(This);
  1068    This.Car = x;
  1069    Env.Bind = bnd;
  1070    x = ex.Cdr.Cdr.prog();
  1071    This.Car = bnd.Data[0];
  1072  }
  1073  return x;
  1074 
  1075 # (bind 'sym|lst . prg) -> any
  1076 bind (i x y z bnd)
  1077  if ((y = (x = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1078    return x.Cdr.prog();
  1079  bnd = new Bind();
  1080  if (y instanceof Symbol) {
  1081    bnd.add(y.Car);
  1082    bnd.add(y);
  1083  }
  1084  else {
  1085    do {
  1086     if (y.Car instanceof Symbol) {
  1087       bnd.add(y.Car.Car);
  1088       bnd.add(y.Car);
  1089     }
  1090     else {
  1091       z = y.Car.Car;
  1092       bnd.add(z.Car);
  1093       bnd.add(z);
  1094       z.Car = y.Car.Cdr;
  1095     }
  1096    } while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  1097  }
  1098  Env.Bind = bnd;
  1099  x = x.Cdr.prog();
  1100  for (i = bnd.Cnt; (i -= 2) >= 0;)
  1101    bnd.Data[i+1].Car = bnd.Data[i];
  1102  Env.Bind = bnd.Link;
  1103  return x;
  1104 
  1105 # (job 'lst . prg) -> any
  1106 job (i w x y z bnd)
  1107  bnd = new Bind();
  1108  for (z = y = (x = ex.Cdr).Car.eval(); y instanceof Cell; y = y.Cdr) {
  1109    w = y.Car.Car;
  1110    bnd.add(w.Car);
  1111    bnd.add(w);
  1112    w.Car = y.Car.Cdr;
  1113  }
  1114  Env.Bind = bnd;
  1115  x = x.Cdr.prog();
  1116  for (i = 0; z instanceof Cell; i += 2, z = z.Cdr) {
  1117    w = z.Car.Car;
  1118    z.Car.Cdr = w.Car;
  1119    w.Car = bnd.Data[i];
  1120  }
  1121  Env.Bind = bnd.Link;
  1122  return x;
  1123 
  1124 # (let sym 'any . prg) -> any
  1125 # (let (sym 'any ..) . prg) -> any
  1126 let (i x y z bnd)
  1127  bnd = new Bind();
  1128  if ((y = (x = ex.Cdr).Car) instanceof Symbol) {
  1129    bnd.add(y.Car);
  1130    bnd.add(y);
  1131    y.Car = (x = x.Cdr).Car.eval();
  1132  }
  1133  else {
  1134    do {
  1135     z = y.Car;
  1136     bnd.add(z.Car);
  1137     bnd.add(z);
  1138     z.Car = (y = y.Cdr).Car.eval();
  1139    } while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  1140  }
  1141  Env.Bind = bnd;
  1142  x = x.Cdr.prog();
  1143  for (i = bnd.Cnt; (i -= 2) >= 0;)
  1144    bnd.Data[i+1].Car = bnd.Data[i];
  1145  Env.Bind = bnd.Link;
  1146  return x;
  1147 
  1148 # (let? sym 'any . prg) -> any
  1149 let? (x y z bnd)
  1150  z = (x = ex.Cdr).Car;
  1151  if ((y = (x = x.Cdr).Car.eval()) != Nil) {
  1152    (bnd = new Bind()).add(z.Car);
  1153    bnd.add(z);
  1154    z.Car = y;
  1155    Env.Bind = bnd;
  1156    y = x.Cdr.prog();
  1157    z.Car = bnd.Data[0];
  1158  }
  1159  return y;
  1160 
  1161 # (use sym . prg) -> any
  1162 # (use (sym ..) . prg) -> any
  1163 use (i x y bnd)
  1164  bnd = new Bind();
  1165  if ((y = (x = ex.Cdr).Car) instanceof Symbol) {
  1166    bnd.add(y.Car);
  1167    bnd.add(y);
  1168  }
  1169  else {
  1170    do {
  1171     bnd.add(y.Car.Car);
  1172     bnd.add(y.Car);
  1173    } while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  1174  }
  1175  Env.Bind = bnd;
  1176  x = x.Cdr.prog();
  1177  for (i = bnd.Cnt; (i -= 2) >= 0;)
  1178    bnd.Data[i+1].Car = bnd.Data[i];
  1179  Env.Bind = bnd.Link;
  1180  return x;
  1181 
  1182 # (and 'any ..) -> any
  1183 and (w)
  1184  ex = ex.Cdr;
  1185  do {
  1186    if ((w = ex.Car.eval()) == Nil)
  1187     return Nil;
  1188    At.Car = w;
  1189  } while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  1190  return w;
  1191 
  1192 # (or 'any ..) -> any
  1193 or (w)
  1194  ex = ex.Cdr;
  1195  do
  1196    if ((w = ex.Car.eval()) != Nil)
  1197     return At.Car = w;
  1198  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  1199  return Nil;
  1200 
  1201 # (nand 'any ..) -> flg
  1202 nand (w)
  1203  ex = ex.Cdr;
  1204  do {
  1205    if ((w = ex.Car.eval()) == Nil)
  1206     return T;
  1207    At.Car = w;
  1208  } while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  1209  return Nil;
  1210 
  1211 # (nor 'any ..) -> flg
  1212 nor (w)
  1213  ex = ex.Cdr;
  1214  do
  1215    if ((w = ex.Car.eval()) != Nil) {
  1216     At.Car = w;
  1217     return Nil;
  1218    }
  1219  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  1220  return T;
  1221 
  1222 # (xor 'any 'any) -> flg
  1223 xor (x y)
  1224  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  1225  x = x.Cdr.Car.eval();
  1226  return y == Nil ^ x == Nil? T : Nil;
  1227 
  1228 # (bool 'any) -> flg
  1229 bool T
  1230  return ex.Cdr.Car.eval() == Nil? Nil : T;
  1231 
  1232 # (not 'any) -> flg
  1233 not (w)
  1234  if ((w = ex.Cdr.Car.eval()) == Nil)
  1235    return T;
  1236  At.Car = w;
  1237  return Nil;
  1238 
  1239 # (nil . prg) -> NIL
  1240 nil ()
  1241  ex.Cdr.prog();
  1242  return Nil;
  1243 
  1244 # (t . prg) -> T
  1245 t ()
  1246  ex.Cdr.prog();
  1247  return T;
  1248 
  1249 # (prog . prg) -> any
  1250 prog T
  1251  return ex.Cdr.prog();
  1252 
  1253 # (prog1 'any1 . prg) -> any1
  1254 prog1 (w)
  1255  w = At.Car = ex.Cdr.Car.eval();
  1256  ex.Cdr.Cdr.prog();
  1257  return w;
  1258 
  1259 # (prog2 'any1 'any2 . prg) -> any2
  1260 prog2 (w)
  1261  (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1262  w = At.Car = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1263  ex.Cdr.prog();
  1264  return w;
  1265 
  1266 # (if 'any1 'any2 . prg) -> any
  1267 if (w)
  1268  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1269    return ex.Cdr.Cdr.prog();
  1270  At.Car = w;
  1271  return ex.Cdr.Car.eval();
  1272 
  1273 # (if2 'any1 'any2 'any3 'any4 'any5 . prg) -> any
  1274 if2 (w)
  1275  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil) {
  1276    if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1277     return ex.Cdr.Cdr.Cdr.Cdr.prog();
  1278    At.Car = w;
  1279    return ex.Cdr.Cdr.Cdr.Car.eval();
  1280  }
  1281  At.Car = w;
  1282  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1283    return ex.Cdr.Cdr.Car.eval();
  1284  At.Car = w;
  1285  return ex.Cdr.Car.eval();
  1286 
  1287 # (ifn 'any1 'any2 . prg) -> any
  1288 ifn (w)
  1289  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) != Nil) {
  1290    At.Car = w;
  1291    return ex.Cdr.Cdr.prog();
  1292  }
  1293  return ex.Cdr.Car.eval();
  1294 
  1295 # (when 'any . prg) -> any
  1296 when (w)
  1297  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1298    return Nil;
  1299  At.Car = w;
  1300  return ex.Cdr.prog();
  1301 
  1302 # (unless 'any . prg) -> any
  1303 unless (w)
  1304  if ((w = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) != Nil)
  1305    return Nil;
  1306  At.Car = w;
  1307  return ex.Cdr.prog();
  1308 
  1309 # (cond ('any1 . prg1) ('any2 . prg2) ..) -> any
  1310 cond (w)
  1311  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  1312    if ((w = ex.Car.Car.eval()) != Nil) {
  1313     At.Car = w;
  1314     return ex.Car.Cdr.prog();
  1315    }
  1316  return Nil;
  1317 
  1318 # (nond ('any1 . prg1) ('any2 . prg2) ..) -> any
  1319 nond (w)
  1320  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell) {
  1321    if ((w = ex.Car.Car.eval()) == Nil)
  1322     return ex.Car.Cdr.prog();
  1323    At.Car = w;
  1324  }
  1325  return Nil;
  1326 
  1327 # (case 'any (any1 . prg1) (any2 . prg2) ..) -> any
  1328 case (x y)
  1329  At.Car = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1330  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell) {
  1331    x = ex.Car; y = x.Car;
  1332    if (y == T || At.Car.equal(y))
  1333     return x.Cdr.prog();
  1334    if (y instanceof Cell) {
  1335     do
  1336       if (At.Car.equal(y.Car))
  1337        return x.Cdr.prog();
  1338     while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  1339    }
  1340  }
  1341  return Nil;
  1342 
  1343 # (casq 'any (any1 . prg1) (any2 . prg2) ..) -> any
  1344 casq (x y)
  1345  At.Car = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1346  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell) {
  1347    x = ex.Car; y = x.Car;
  1348    if (y == T || y == At.Car)
  1349     return x.Cdr.prog();
  1350    if (y instanceof Cell) {
  1351     do
  1352       if (y.Car == At.Car)
  1353        return x.Cdr.prog();
  1354     while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  1355    }
  1356  }
  1357  return Nil;
  1358 
  1359 # (state 'var (sym|lst exe [. prg]) ..) -> any
  1360 state (w x y z)
  1361  z = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  1362  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  1363    y = x.Car;
  1364    if (y.Car == T || memq(z.Car, y.Car) != null) {
  1365     y = y.Cdr;
  1366     if ((w = y.Car.eval()) != Nil) {
  1367       At.Car = z.Car = w;
  1368       return y.Cdr.prog();
  1369     }
  1370    }
  1371  }
  1372  return Nil;
  1373 
  1374 # (while 'any . prg) -> any
  1375 while (w x y)
  1376  x = (ex = ex.Cdr).Car;
  1377  ex = ex.Cdr;
  1378  y = Nil;
  1379  while ((w = x.eval()) != Nil) {
  1380    At.Car = w;
  1381    y = ex.prog();
  1382  }
  1383  return y;
  1384 
  1385 # (until 'any . prg) -> any
  1386 until (w x y)
  1387  x = (ex = ex.Cdr).Car;
  1388  ex = ex.Cdr;
  1389  y = Nil;
  1390  while ((w = x.eval()) == Nil)
  1391    y = ex.prog();
  1392  At.Car = w;
  1393  return y;
  1394 
  1395 # (do 'flg|cnt ['any | (NIL 'any . prg) | (T 'any . prg) ..]) -> any
  1396 do (n w x y)
  1397  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1398    return Nil;
  1399  if (!(x instanceof Number))
  1400    return loop(ex.Cdr);
  1401  for (ex = ex.Cdr, y = Nil, n = ((Number)x).longValue(); --n >= 0;) {
  1402    x = ex;
  1403    do {
  1404     if (!((y = x.Car) instanceof Cell))
  1405       y = y.eval();
  1406     else if (y.Car == Nil) {
  1407       if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  1408        return y.Cdr.prog();
  1409       At.Car = w;
  1410       y = Nil;
  1411     }
  1412     else if (y.Car == T) {
  1413       if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) != Nil) {
  1414        At.Car = w;
  1415        return y.Cdr.prog();
  1416       }
  1417       y = Nil;
  1418     }
  1419     else
  1420       y = y.eval();
  1421    } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1422  }
  1423  return y;
  1424 
  1425 # (loop ['any | (NIL 'any . prg) | (T 'any . prg) ..]) -> any
  1426 loop T
  1427  return loop(ex.Cdr);
  1428 
  1429 # (at '(cnt1 . cnt2|NIL) . prg) -> any
  1430 at (num x)
  1431  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  1432  if (x.Cdr == Nil)
  1433    return Nil;
  1434  if ((num = ((Number)x.Car).add(One)).compare((Number)x.Cdr) < 0) {
  1435    x.Car = num;
  1436    return Nil;
  1437  }
  1438  x.Car = Zero;
  1439  return ex.Cdr.prog();
  1440 
  1441 # (for sym 'num ['any | (NIL 'any . prg) | (T 'any . prg) ..]) -> any
  1442 # (for sym|(sym2 . sym) 'lst ['any | (NIL 'any . prg) | (T 'any . prg) ..]) -> any
  1443 # (for (sym|(sym2 . sym) 'any1 'any2 [. prg]) ['any | (NIL 'any . prg) | (T 'any . prg) ..]) -> any
  1444 for (i w x y z bnd)
  1445  bnd = new Bind();
  1446  if (!((y = (ex = ex.Cdr).Car) instanceof Cell) || !(y.Cdr instanceof Cell)) {
  1447    if (!(y instanceof Cell)) {
  1448     bnd.add(y.Car);
  1449     bnd.add(y);
  1450    }
  1451    else {
  1452     bnd.add(y.Cdr.Car);
  1453     bnd.add(y.Cdr);
  1454     bnd.add((z = y.Car).Car);
  1455     bnd.add(z);
  1456     z.Car = Zero;
  1457    }
  1458    Env.Bind = bnd;
  1459    if ((z = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Number)
  1460     bnd.Data[1].Car = Zero;
  1461  for1:
  1462    for (y = Nil;;) {
  1463     if (z instanceof Number) {
  1464       if (((Number)(bnd.Data[1].Car = ((Number)bnd.Data[1].Car).add(One))).compare((Number)z) > 0)
  1465        break;
  1466     }
  1467     else {
  1468       if (!(z instanceof Cell))
  1469        break;
  1470       bnd.Data[1].Car = z.Car;
  1471       if (!((z = z.Cdr) instanceof Cell))
  1472        z = Nil;
  1473     }
  1474     if (bnd.Cnt == 4)
  1475       bnd.Data[3].Car = ((Number)bnd.Data[3].Car).add(One);
  1476     x = ex.Cdr;
  1477     do {
  1478       if (!((y = x.Car) instanceof Cell))
  1479        y = y.eval();
  1480       else if (y.Car == Nil) {
  1481        if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) == Nil) {
  1482          y = y.Cdr.prog();
  1483          break for1;
  1484        }
  1485        At.Car = w;
  1486        y = Nil;
  1487       }
  1488       else if (y.Car == T) {
  1489        if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) != Nil) {
  1490          At.Car = w;
  1491          y = y.Cdr.prog();
  1492          break for1;
  1493        }
  1494        y = Nil;
  1495       }
  1496       else
  1497        y = y.eval();
  1498     } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1499    }
  1500  }
  1501  else {
  1502    if (!((z = y.Car) instanceof Cell)) {
  1503     bnd.add(z.Car);
  1504     bnd.add(z);
  1505    }
  1506    else {
  1507     bnd.add(z.Cdr.Car);
  1508     bnd.add(z.Cdr);
  1509     bnd.add((z = z.Car).Car);
  1510     bnd.add(z);
  1511     z.Car = Zero;
  1512    }
  1513    Env.Bind = bnd;
  1514    bnd.Data[1].Car = (y = y.Cdr).Car.eval();
  1515    z = y.Cdr;
  1516  for2:
  1517    for (y = Nil;;) {
  1518     if (bnd.Cnt == 4)
  1519       bnd.Data[3].Car = ((Number)bnd.Data[3].Car).add(One);
  1520     if ((w = z.Car.eval()) == Nil)
  1521       break;
  1522     At.Car = w;
  1523     x = ex.Cdr;
  1524     do {
  1525       if (!((y = x.Car) instanceof Cell))
  1526        y = y.eval();
  1527       else if (y.Car == Nil) {
  1528        if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) == Nil) {
  1529          y = y.Cdr.prog();
  1530          break for2;
  1531        }
  1532        At.Car = w;
  1533        y = Nil;
  1534       }
  1535       else if (y.Car == T) {
  1536        if ((w = (y = y.Cdr).Car.eval()) != Nil) {
  1537          At.Car = w;
  1538          y = y.Cdr.prog();
  1539          break for2;
  1540        }
  1541        y = Nil;
  1542       }
  1543       else
  1544        y = y.eval();
  1545     } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1546     if (z.Cdr instanceof Cell)
  1547       bnd.Data[1].Car = z.Cdr.prog();
  1548    }
  1549  }
  1550  for (i = bnd.Cnt; (i -= 2) >= 0;)
  1551    bnd.Data[i+1].Car = bnd.Data[i];
  1552  Env.Bind = bnd.Link;
  1553  return y;
  1554 
  1555 # (catch 'any . prg) -> any
  1556 catch (x y)
  1557  new Catch(y = (x = ex.Cdr).Car.eval(), Zero, Env);
  1558  try {
  1559    x = x.Cdr.prog();
  1560    Catch = Catch.Link;
  1561    return x;
  1562  }
  1563  catch (Control e) {
  1564    if (y == e.Tag)
  1565     return e.Val;
  1566    throw e;
  1567  }
  1568  catch (RuntimeException e) {
  1569    if (y instanceof Cell && e.toString().indexOf(y.Car.name()) >= 0)
  1570     return y.Car;
  1571    throw e;
  1572  }
  1573 
  1574 # (throw 'sym 'any)
  1575 throw (x y)
  1576  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  1577  throw new Control(ex, y, x.Cdr.Car.eval());
  1578 
  1579 # (finally exe . prg) -> any
  1580 finally (x y)
  1581  new Catch(null, y = (x = ex.Cdr).Car, Env);
  1582  x = x.Cdr.prog();
  1583  y.eval();
  1584  Catch = Catch.Link;
  1585  return x;
  1586 
  1587 # (! . exe) -> any
  1588 ! (x)
  1589  x = ex.Cdr;
  1590  if (Dbg.Car != Nil)
  1591    x = brkLoad(x);
  1592  return x.eval();
  1593 
  1594 # (e . prg) -> any
  1595 e (w x y z)
  1596  if (!Break)
  1597    err(ex, null, "No Break");
  1598  w = Dbg.Car; Dbg.Car = Nil;
  1599  x = At.Car; At.Car = Brk.Data[4];
  1600  y = Run.Car; Run.Car = Brk.Data[2];
  1601  InFrame in = Env.InFrames; Env.popInFiles();
  1602  OutFrame out = Env.OutFrames; Env.popOutFiles();
  1603  z = ex.Cdr instanceof Cell? ex.Cdr.prog() : Up.Car.eval();
  1604  OutFile.Wr.flush();
  1605  Env.pushOutFile(out);
  1606  Env.pushInFile(in);
  1607  Dbg.Car = w;
  1608  At.Car = x;
  1609  Run.Car = y;
  1610  return z;
  1611 
  1612 # ($ sym|lst lst . prg) -> any
  1613 $ (i x)
  1614  ex = ex.Cdr;
  1615  if (Dbg.Car == Nil)
  1616    return ex.Cdr.Cdr.prog();
  1617  trace(++Env.Trace, ex.Car, " :");
  1618  for (x = ex.Cdr.Car; x instanceof Cell; x = x.Cdr) {
  1619    StdErr.space();
  1620    StdErr.print(x.Car.Car);
  1621  }
  1622  if (x != Nil) {
  1623    if (x != At) {
  1624     StdErr.space();
  1625     StdErr.print(x.Car);
  1626    }
  1627    else
  1628     for (i = Env.Next; i < Env.ArgC; ++i) {
  1629       StdErr.space();
  1630       StdErr.print(Env.Args[i]);
  1631     }
  1632  }
  1633  StdErr.newline();
  1634  x = ex.Cdr.Cdr.prog();
  1635  trace(Env.Trace--, ex.Car, " = ");
  1636  StdErr.print(x);
  1637  StdErr.newline();
  1638  return x;
  1639 
  1640 # (call 'any ..) -> flg
  1641 call (x)
  1642  ArrayList<String> cmd = new ArrayList<String>();
  1643  for (x = ex.Cdr; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  1644    cmd.add(x.Car.eval().name());
  1645  try {
  1646    ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(cmd);
  1647    pb.redirectErrorStream(true);
  1648    Process p = pb.start();
  1649    BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));
  1650    String line;
  1651    while ((line = in.readLine()) != null)
  1652     System.out.println(line);
  1653    return p.waitFor() == 0? T : Nil;
  1654  }
  1655  catch (IOException e) {System.err.println(cmd.get(0) + ": Can't exec");}
  1656  catch (InterruptedException e) {} //#! sighandler()
  1657  return Nil;
  1658 
  1659 # (ipid) -> pid | NIL
  1660 ipid ()
  1661  return Env.InFrames != null && Env.InFrames.Pid > 1? new Number(Env.InFrames.Pid) : Nil;
  1662 
  1663 # (opid) -> pid | NIL
  1664 opid ()
  1665  return Env.OutFrames != null && Env.OutFrames.Pid > 1? new Number(Env.OutFrames.Pid) : Nil;
  1666 
  1667 # (kill 'pid ['cnt]) -> flg
  1668 kill (i)
  1669  if (Pids[i = evInt(ex = ex.Cdr)] == null)
  1670    return Nil;
  1671  if ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell && evInt(ex) == 0)
  1672    return T;
  1673  Pids[i].destroy();
  1674  return T;
  1675 
  1676 # (bye 'cnt|NIL)
  1677 bye (x)
  1678  x = ex.Cdr.Car.eval();
  1679  return bye(x == Nil? 0 : ((Number)x).Cnt);
  1680 
  1681 ############ sym ############
  1682 # (name 'sym ['sym2]) -> sym
  1683 name (x y s)
  1684  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  1685  if (!((x = x.Cdr) instanceof Cell))
  1686    return mkStr(y.name());
  1687  if ((s = ((Symbol)y)).Name != null && Env.intern().get(s.Name) == s)
  1688    err(ex, s, "Can't rename");
  1689  if (Transient.get(((Symbol)y).Name) == y)
  1690    Transient.remove(((Symbol)y).Name);
  1691  s.Name = ((Symbol)(x = x.Car.eval())).Name;
  1692  return s;
  1693 
  1694 # (sp? 'any) -> flg
  1695 sp? ()
  1696  return isBlank(ex.Cdr.Car.eval())? T : Nil;
  1697 
  1698 # (pat? 'any) -> sym | NIL
  1699 pat? (x)
  1700  return ((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) && firstChar(x) == '@'? x : Nil;
  1701 
  1702 # (fun? 'any) -> any
  1703 fun? ()
  1704  return funq(ex.Cdr.Car.eval());
  1705 
  1706 # (getd 'any) -> fun | NIL
  1707 getd (x)
  1708  if (!((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol))
  1709    return Nil;
  1710  return funq(x.Car) != Nil? x.Car : Nil; // ... reflection
  1711 
  1712 # (all ['T]) -> lst
  1713 all ()
  1714  return all(ex.Cdr.Car.eval() == Nil? Env.intern() : Transient);
  1715 
  1716 # (symbols) -> sym
  1717 # (symbols 'sym1) -> sym2
  1718 # (symbols 'sym1 'sym ..) -> sym2
  1719 symbols (x s t)
  1720  if (ex.Cdr instanceof Cell) {
  1721    s = (Symbol)ex.Cdr.Car.eval();
  1722    if ((x = ex.Cdr.Cdr) instanceof Cell) {
  1723     s.Car = new Symbol(new Namespace());
  1724     do {
  1725       t = (Symbol)x.Car.eval();
  1726       if (!(t.Car instanceof Symbol) || !(((Symbol)t.Car).Obj instanceof Namespace))
  1727        symNsError(ex, t);
  1728       ((Namespace)(((Symbol)t.Car).Obj)).copy((Namespace)(((Symbol)s.Car).Obj));
  1729     } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1730    }
  1731    else if (!(s.Car instanceof Symbol) || !(((Symbol)s.Car).Obj instanceof Namespace))
  1732     symNsError(ex, s);
  1733    t = Env.Intern;
  1734    Env.Intern = s;
  1735    return t;
  1736  }
  1737  return Env.Intern;
  1738 
  1739 # (intern 'sym) -> sym
  1740 intern (s t str)
  1741  s = (Symbol)ex.Cdr.Car.eval();
  1742  if ((str = s.name()).length() == 0 || str.equals("NIL"))
  1743    return Nil;
  1744  if ((t = Env.intern().get(str)) != null)
  1745    return t;
  1746  Env.intern().put(str, s);
  1747  return s;
  1748 
  1749 # (==== ['sym ..]) -> NIL
  1750 ==== (x y)
  1751  Transient.clear();
  1752  for (x = ex.Cdr; x instanceof Cell; x = x.Cdr) {
  1753    y = x.Car.eval();
  1754    Transient.put(((Symbol)y).Name, (Symbol)y);
  1755  }
  1756  return Nil;
  1757 
  1758 # (box? 'any) -> sym | NIL
  1759 box? (x)
  1760  return ((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) && x.name().length() == 0? x : Nil;
  1761 
  1762 # (str? 'any) -> sym | NIL
  1763 str? (x)
  1764  return ((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) && Env.intern().get(x.name()) != x? x : Nil;
  1765 
  1766 # (ext? 'any) -> sym | NIL
  1767 ext? T
  1768  return Nil;
  1769 
  1770 # (zap 'sym) -> sym
  1771 zap (s)
  1772  s = (Symbol)ex.Cdr.Car.eval();
  1773  if (Env.intern().get(s.Name) == s)
  1774    Env.intern().remove(s.Name);
  1775  return s;
  1776 
  1777 # (chop 'any) -> lst
  1778 chop (x y str)
  1779  x = ex.Cdr.Car.eval();
  1780  if (!(x instanceof Cell)) {
  1781    str = x.name();
  1782    if (str.length() == 0)
  1783     return Nil;
  1784    y = x = new Cell(mkChar(str.charAt(0)), Nil);
  1785    for (int i = 1; i < str.length(); ++i)
  1786     y = y.Cdr = new Cell(mkChar(str.charAt(i)), Nil);
  1787  }
  1788  return x;
  1789 
  1790 # (pack 'any ..) -> sym
  1791 pack (sb)
  1792  sb = new StringBuilder();
  1793  for (ex = ex.Cdr; ex instanceof Cell; ex = ex.Cdr)
  1794    sb.append(evString(ex));
  1795  return mkStr(sb);
  1796 
  1797 # (glue 'any 'lst) -> sym
  1798 glue (x y sb)
  1799  x = ex.Cdr.Car.eval();
  1800  if (!((y = ex.Cdr.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell))
  1801    return y;
  1802  for (sb = new StringBuilder(), sb.append(y.Car.name()); (y = y.Cdr) instanceof Cell;) {
  1803    sb.append(x.name());
  1804    sb.append(y.Car.name());
  1805  }
  1806  return mkStr(sb);
  1807 
  1808 # (text 'any1 'any ..) -> sym
  1809 text (i j k c str sb v)
  1810  str = evString(ex = ex.Cdr);
  1811  v = new Any[6];
  1812  i = 0;
  1813  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  1814    v = append(v, i++, ex.Car.eval());
  1815  sb = new StringBuilder();
  1816  k = str.length();
  1817  for (j = 0; j < k; ++j)
  1818    if ((c = str.charAt(j)) != '@')
  1819     sb.append(c);
  1820    else if (++j == k)
  1821     break;
  1822    else if ((c = str.charAt(j)) == '@')
  1823     sb.append('@');
  1824    else if (c >= '1') {
  1825     if ((c -= '1') > 8)
  1826       c -= 7;
  1827     if (i > c)
  1828       sb.append(v[c].name());
  1829    }
  1830  return mkStr(sb);
  1831 
  1832 # (pre? 'any1 'any2) -> any2 | NIL
  1833 pre? (x str)
  1834  str = evString(ex = ex.Cdr);
  1835  return (x = ex.Cdr.Car.eval()).name().startsWith(str)? x : Nil;
  1836 
  1837 # (sub? 'any1 'any2) -> any2 | NIL
  1838 sub? (x str)
  1839  str = evString(ex = ex.Cdr);
  1840  return (x = ex.Cdr.Car.eval()).name().indexOf(str) >= 0? x : Nil;
  1841 
  1842 # (val 'var) -> any
  1843 val T
  1844  return ex.Cdr.Car.eval().Car;
  1845 
  1846 # (set 'var 'any ..) -> any
  1847 set (x y)
  1848  x = ex.Cdr;
  1849  do {
  1850    y = x.Car.eval();
  1851    needVar(ex, y);
  1852    y.Car = (x = x.Cdr).Car.eval();
  1853  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1854  return y.Car;
  1855 
  1856 # (setq var 'any ..) -> any
  1857 setq (x y)
  1858  x = ex.Cdr;
  1859  do {
  1860    y = x.Car;
  1861    needVar(ex, y);
  1862    y.Car = (x = x.Cdr).Car.eval();
  1863  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1864  return y.Car;
  1865 
  1866 # (xchg 'var 'var ..) -> any
  1867 xchg (w x y z)
  1868  x = ex.Cdr;
  1869  do {
  1870    needVar(ex, y = x.Car.eval());
  1871    needVar(ex, z = (x = x.Cdr).Car.eval());
  1872    w = y.Car; y.Car = z.Car; z.Car = w;
  1873  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1874  return w;
  1875 
  1876 # (on var ..) -> T
  1877 on (x)
  1878  x = ex.Cdr;
  1879  do
  1880    x.Car.Car = T;
  1881  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1882  return T;
  1883 
  1884 # (off var ..) -> NIL
  1885 off (x)
  1886  x = ex.Cdr;
  1887  do
  1888    x.Car.Car = Nil;
  1889  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1890  return Nil;
  1891 
  1892 # (onOff var ..) -> flg
  1893 onOff (x y)
  1894  x = ex.Cdr;
  1895  do
  1896    y = x.Car.Car = x.Car.Car == Nil? T : Nil;
  1897  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1898  return y;
  1899 
  1900 # (zero var ..) -> 0
  1901 zero (x)
  1902  x = ex.Cdr;
  1903  do
  1904    x.Car.Car = Zero;
  1905  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1906  return Zero;
  1907 
  1908 # (one var ..) -> 1
  1909 one (x)
  1910  x = ex.Cdr;
  1911  do
  1912    x.Car.Car = One;
  1913  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1914  return One;
  1915 
  1916 # (default var 'any ..) -> any
  1917 default (x y)
  1918  x = ex.Cdr;
  1919  do {
  1920    y = x.Car;
  1921    x = x.Cdr;
  1922    needVar(ex, y);
  1923    if (y.Car == Nil)
  1924     y.Car = x.Car.eval();
  1925  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  1926  return y.Car;
  1927 
  1928 # (push 'var 'any ..) -> any
  1929 push (x y z)
  1930  needVar(ex, y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  1931  do
  1932    y.Car = new Cell(z = (x = x.Cdr).Car.eval(), y.Car);
  1933  while (x.Cdr instanceof Cell);
  1934  return z;
  1935 
  1936 # (push1 'var 'any ..) -> any
  1937 push1 (x y z)
  1938  needVar(ex, y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  1939  do
  1940    if (member(z = (x = x.Cdr).Car.eval(), y.Car) == null)
  1941     y.Car = new Cell(z, y.Car);
  1942  while (x.Cdr instanceof Cell);
  1943  return z;
  1944 
  1945 # (pop 'var) -> any
  1946 pop (x y)
  1947  needVar(ex, x = ex.Cdr.Car.eval());
  1948  if ((y = x.Car) instanceof Cell) {
  1949    x.Car = x.Car.Cdr;
  1950    y = y.Car;
  1951  }
  1952  return y;
  1953 
  1954 # (cut 'cnt 'var) -> lst
  1955 cut (n x y z)
  1956  if ((n = evLong(ex.Cdr)) <= 0)
  1957    return Nil;
  1958  needVar(ex, x = ex.Cdr.Cdr.Car.eval());
  1959  if (x.Car instanceof Cell) {
  1960    z = y = new Cell(x.Car.Car, Nil);
  1961    while ((x.Car = x.Car.Cdr) instanceof Cell && --n != 0)
  1962     y = y.Cdr = new Cell(x.Car.Car, Nil);
  1963    return z;
  1964  }
  1965  return x.Car;
  1966 
  1967 # (del 'any 'var) -> lst
  1968 del (w lst x y z)
  1969  w = ex.Cdr.Car.eval();
  1970  needVar(ex, x = ex.Cdr.Cdr.Car.eval());
  1971  if ((lst = x.Car) instanceof Cell) {
  1972    if (w.equal(lst.Car))
  1973     return x.Car = lst.Cdr;
  1974    for (z = y = new Cell(lst.Car, Nil); (lst = lst.Cdr) instanceof Cell; y = y.Cdr = new Cell(lst.Car, Nil))
  1975     if (w.equal(lst.Car)) {
  1976       y.Cdr = lst.Cdr;
  1977       return x.Car = z;
  1978     }
  1979  }
  1980  return x.Car;
  1981 
  1982 # (queue 'var 'any) -> any
  1983 queue (x y)
  1984  needVar(ex, x = ex.Cdr.Car.eval());
  1985  y = ex.Cdr.Cdr.Car.eval();
  1986  if (!(x.Car instanceof Cell))
  1987    x.Car = new Cell(y, Nil);
  1988  else {
  1989    for (x = x.Car; x.Cdr instanceof Cell; x = x.Cdr);
  1990    x.Cdr = new Cell(y, Nil);
  1991  }
  1992  return y;
  1993 
  1994 # (fifo 'var ['any ..]) -> any
  1995 fifo (x y z lst)
  1996  needVar(ex, y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  1997  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  1998    z = x.Car.eval();
  1999    if ((lst = y.Car) instanceof Cell)
  2000     y.Car = lst = lst.Cdr = new Cell(z, lst.Cdr);
  2001    else {
  2002     lst = y.Car = new Cell(z, Nil);
  2003     lst.Cdr = lst;
  2004    }
  2005    while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2006     y.Car = lst = lst.Cdr = new Cell(z = x.Car.eval(), lst.Cdr);
  2007    return z;
  2008  }
  2009  if (!((lst = y.Car) instanceof Cell))
  2010    return Nil;
  2011  if (lst == lst.Cdr) {
  2012    z = lst.Car;
  2013    y.Car = Nil;
  2014  }
  2015  else {
  2016    z = lst.Cdr.Car;
  2017    lst.Cdr = lst.Cdr.Cdr;
  2018  }
  2019  return z;
  2020 
  2021 # (idx 'var 'any 'flg) -> lst
  2022 # (idx 'var 'any) -> lst
  2023 # (idx 'var) -> lst
  2024 idx (x y)
  2025  needVar(ex, x = (ex = ex.Cdr).Car.eval());
  2026  if (!((ex = ex.Cdr) instanceof Cell))
  2027    return idx(x, null, 0);
  2028  y = ex.Car.eval();
  2029  return idx(x, y, ex.Cdr instanceof Cell? (ex.Cdr.Car.eval() == Nil? -1 : +1) : 0);
  2030 
  2031 # (lup 'lst 'any) -> lst
  2032 # (lup 'lst 'any 'any2) -> lst
  2033 lup (i x y z)
  2034  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2035  y = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2036  if ((z = ex.Cdr.Car.eval()) != Nil)
  2037    return consLup(x, Nil, y, z);
  2038  while (x instanceof Cell) {
  2039    if (x.Car == T)
  2040     x = x.Cdr.Car;
  2041    else if (!(x.Car instanceof Cell))
  2042     x = x.Cdr.Cdr;
  2043    else if ((i = y.compare(x.Car.Car)) == 0)
  2044     return x.Car;
  2045    else
  2046     x = i < 0? x.Cdr.Car : x.Cdr.Cdr;
  2047  }
  2048  return Nil;
  2049 
  2050 # (put 'sym1|lst ['sym2|cnt ..] 'sym|0 'any) -> any
  2051 put (x y)
  2052  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2053  for (;;) {
  2054    y = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2055    if (!(ex.Cdr.Cdr instanceof Cell))
  2056     return x.put(y, ex.Cdr.Car.eval());
  2057    x = x.get(y);
  2058  }
  2059 
  2060 # (get 'sym1|lst ['sym2|cnt ..]) -> any
  2061 get (x)
  2062  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2063  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2064    x = x.get(ex.Car.eval());
  2065  return x;
  2066 
  2067 # (prop 'sym1|lst ['sym2|cnt ..] 'sym) -> var
  2068 prop (x)
  2069  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2070  while ((ex = ex.Cdr).Cdr instanceof Cell)
  2071    x = x.get(ex.Car.eval());
  2072  return x.prop(ex.Car.eval());
  2073 
  2074 # (; 'sym1|lst [sym2|cnt ..]) -> any
  2075 ; (x)
  2076  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2077  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2078    x = x.get(ex.Car);
  2079  return x;
  2080 
  2081 # (=: sym|0 [sym1|cnt .. sym2|0] 'any) -> any
  2082 =: (x y)
  2083  for (x = This.Car;;) {
  2084    y = (ex = ex.Cdr).Car;
  2085    if (!(ex.Cdr.Cdr instanceof Cell))
  2086     return x.put(y, ex.Cdr.Car.eval());
  2087    x = x.get(y);
  2088  }
  2089 
  2090 # (: sym|0 [sym1|cnt ..]) -> any
  2091 : (x)
  2092  x = This.Car;
  2093  do
  2094    x = x.get((ex = ex.Cdr).Car);
  2095  while (ex.Cdr instanceof Cell);
  2096  return x;
  2097 
  2098 # (:: sym|0 [sym1|cnt .. sym2]) -> var
  2099 :: (x)
  2100  x = This.Car;
  2101  while ((ex = ex.Cdr).Cdr instanceof Cell)
  2102    x = x.get(ex.Car);
  2103  return x.prop(ex.Car);
  2104 
  2105 # (putl 'sym1|lst1 ['sym2|cnt ..] 'lst) -> lst
  2106 putl (x)
  2107  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2108  while ((ex = ex.Cdr).Cdr instanceof Cell)
  2109    x = x.get(ex.Car.eval());
  2110  return x.putl(ex.Car.eval());
  2111 
  2112 # (getl 'sym1|lst1 ['sym2|cnt ..]) -> lst
  2113 getl (x)
  2114  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2115  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2116    x = x.get(ex.Car.eval());
  2117  return x.getl();
  2118 
  2119 # (wipe 'sym|lst) -> sym
  2120 wipe (x y)
  2121  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) != Nil)
  2122    if (!(x instanceof Cell))
  2123     ((Symbol)x).wipe();
  2124    else {
  2125     y = x; do
  2126       ((Symbol)y.Car).wipe();
  2127     while ((y = y.Cdr) instanceof Cell);
  2128    }
  2129  return x;
  2130 
  2131 # (meta 'obj|typ 'sym ['sym2|cnt ..]) -> any
  2132 meta (x)
  2133  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Symbol)
  2134    x = x.Car;
  2135  for (x = meta(x, (ex = ex.Cdr).Car.eval()); (ex = ex.Cdr) instanceof Cell;)
  2136    x = x.get(ex.Car.eval());
  2137  return x;
  2138 
  2139 # (low? 'any) -> sym | NIL
  2140 low? (x)
  2141  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol && Character.isLowerCase(firstChar(x))? x : Nil;
  2142 
  2143 # (upp? 'any) -> sym | NIL
  2144 upp? (x)
  2145  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol && Character.isUpperCase(firstChar(x))? x : Nil;
  2146 
  2147 # (lowc 'any) -> any
  2148 lowc (i j x str sb)
  2149  if (!((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) || (j = (str = x.name()).length()) == 0)
  2150    return x;
  2151  sb = new StringBuilder();
  2152  for (i = 0; i < j; ++i)
  2153    sb.append(Character.toLowerCase(str.charAt(i)));
  2154  return mkStr(sb);
  2155 
  2156 # (uppc 'any) -> any
  2157 uppc (i j x str sb)
  2158  if (!((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol) || (j = (str = x.name()).length()) == 0)
  2159    return x;
  2160  sb = new StringBuilder();
  2161  for (i = 0; i < j; ++i)
  2162    sb.append(Character.toUpperCase(str.charAt(i)));
  2163  return mkStr(sb);
  2164 
  2165 # (fold 'any ['cnt]) -> sym
  2166 fold (i j k x str c sb)
  2167  if (!((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Symbol) || (j = (str = x.name()).length()) == 0)
  2168    return x;
  2169  for (i = 0; !Character.isLetterOrDigit(c = str.charAt(i));)
  2170    if (++i == j)
  2171     return Nil;
  2172  k = (ex = ex.Cdr) instanceof Cell? evInt(ex) : 0;
  2173  sb = new StringBuilder();
  2174  sb.append(Character.toLowerCase(c));
  2175  while (++i < j)
  2176    if (Character.isLetterOrDigit(c = str.charAt(i))) {
  2177     if (--k == 0)
  2178       break;
  2179     sb.append(Character.toLowerCase(c));
  2180    }
  2181  return mkStr(sb);
  2182 
  2183 ############ subr ############
  2184 # (Car -> any
  2185 car T
  2186  return ex.Cdr.Car.eval().Car;
  2187 
  2188 # (cdr 'lst) -> any
  2189 cdr T
  2190  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr;
  2191 
  2192 caar T
  2193  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car;
  2194 
  2195 cadr T
  2196  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car;
  2197 
  2198 cdar T
  2199  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr;
  2200 
  2201 cddr T
  2202  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr;
  2203 
  2204 caaar ()
  2205  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Car;
  2206 
  2207 caadr ()
  2208  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Car;
  2209 
  2210 cadar ()
  2211  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Car;
  2212 
  2213 caddr ()
  2214  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Car;
  2215 
  2216 cdaar ()
  2217  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Cdr;
  2218 
  2219 cdadr ()
  2220  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Cdr;
  2221 
  2222 cddar ()
  2223  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Cdr;
  2224 
  2225 cdddr ()
  2226  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Cdr;
  2227 
  2228 caaaar ()
  2229  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Car.Car;
  2230 
  2231 caaadr ()
  2232  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Car.Car;
  2233 
  2234 caadar ()
  2235  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Car.Car;
  2236 
  2237 caaddr ()
  2238  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Car.Car;
  2239 
  2240 cadaar ()
  2241  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Cdr.Car;
  2242 
  2243 cadadr ()
  2244  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Cdr.Car;
  2245 
  2246 caddar ()
  2247  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Cdr.Car;
  2248 
  2249 cadddr ()
  2250  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Cdr.Car;
  2251 
  2252 cdaaar ()
  2253  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Car.Cdr;
  2254 
  2255 cdaadr ()
  2256  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Car.Cdr;
  2257 
  2258 cdadar ()
  2259  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Car.Cdr;
  2260 
  2261 cdaddr ()
  2262  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Car.Cdr;
  2263 
  2264 cddaar ()
  2265  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Car.Cdr.Cdr;
  2266 
  2267 cddadr ()
  2268  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Car.Cdr.Cdr;
  2269 
  2270 cdddar ()
  2271  return ex.Cdr.Car.eval().Car.Cdr.Cdr.Cdr;
  2272 
  2273 cddddr ()
  2274  return ex.Cdr.Car.eval().Cdr.Cdr.Cdr.Cdr;
  2275 
  2276 # (nth 'lst 'cnt ..) -> lst
  2277 nth (x)
  2278  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2279  for (;;) {
  2280    if (!(x instanceof Cell))
  2281     return x;
  2282    x = nth(evInt(ex = ex.Cdr), x);
  2283    if (ex.Cdr == Nil)
  2284     return x;
  2285    x = x.Car;
  2286  }
  2287 
  2288 # (con 'lst 'any) -> any
  2289 con (x)
  2290  x = ex.Cdr.Car.eval();
  2291  return x.Cdr = ex.Cdr.Cdr.Car.eval();
  2292 
  2293 # (cons 'any ['any ..]) -> lst
  2294 cons (x y)
  2295  y = x = new Cell((ex = ex.Cdr).Car.eval(), Nil);
  2296  while ((ex = ex.Cdr).Cdr instanceof Cell)
  2297    x = x.Cdr = new Cell(ex.Car.eval(), Nil);
  2298  x.Cdr = ex.Car.eval();
  2299  return y;
  2300 
  2301 # (conc 'lst ..) -> lst
  2302 conc (x y z)
  2303  z = x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2304  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell) {
  2305    if (!(x instanceof Cell))
  2306     z = x = ex.Car.eval();
  2307    else {
  2308     while ((y = x.Cdr) instanceof Cell)
  2309       x = y;
  2310     x.Cdr = ex.Car.eval();
  2311    }
  2312  }
  2313  return z;
  2314 
  2315 # (circ 'any ..) -> lst
  2316 circ (x y)
  2317  y = x = new Cell((ex = ex.Cdr).Car.eval(), Nil);
  2318  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2319    x = x.Cdr = new Cell(ex.Car.eval(), Nil);
  2320  x.Cdr = y;
  2321  return y;
  2322 
  2323 # (rot 'lst ['cnt]) -> lst
  2324 rot (i w x y z)
  2325  w = y = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2326  if (w instanceof Cell) {
  2327    i = ex.Cdr == Nil? 0 : evInt(ex.Cdr);
  2328    x = y.Car;
  2329    while (--i != 0 && (y = y.Cdr) instanceof Cell && y != w) {
  2330     z = y.Car; y.Car = x; x = z;
  2331    }
  2332    w.Car = x;
  2333  }
  2334  return w;
  2335 
  2336 # (list 'any ['any ..]) -> lst
  2337 list (x y)
  2338  x = y = new Cell((ex = ex.Cdr).Car.eval(), Nil);
  2339  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2340    x = x.Cdr = new Cell(ex.Car.eval(), Nil);
  2341  return y;
  2342 
  2343 # (need 'cnt ['lst ['any]]) -> lst
  2344 # (need 'cnt ['num|sym]) -> lst
  2345 need (n x y z)
  2346  n = evLong(ex = ex.Cdr);
  2347  if ((z = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell || z == Nil)
  2348    y = ex.Cdr.Car.eval();
  2349  else {
  2350    y = z;
  2351    z = Nil;
  2352  }
  2353  x = z;
  2354  if (n > 0)
  2355    for (n -= x.length(); n > 0; --n)
  2356     z = new Cell(y,z);
  2357  else if (n != 0) {
  2358    if (!(x instanceof Cell))
  2359     z = x = new Cell(y,Nil);
  2360    else
  2361     while (x.Cdr instanceof Cell) {
  2362       ++n; x = x.Cdr;
  2363     }
  2364    while (++n < 0)
  2365     x = x.Cdr = new Cell(y,Nil);
  2366  }
  2367  return z;
  2368 
  2369 # (range 'num1 'num2 ['num3]) -> lst
  2370 range (num x y)
  2371  num = (Number)(y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  2372  Number end = (Number)(x = x.Cdr).Car.eval();
  2373  Number inc = (x = x.Cdr.Car.eval()) == Nil? One : (Number)x;
  2374  x = y = new Cell(y, Nil);
  2375  if (end.compare(num) >= 0)
  2376    while (end.compare(num = num.add(inc)) >= 0)
  2377     x = x.Cdr = new Cell(num, Nil);
  2378  else
  2379    while (end.compare(num = num.sub(inc)) <= 0)
  2380     x = x.Cdr = new Cell(num, Nil);
  2381  return y;
  2382 
  2383 # (full 'any) -> bool
  2384 full (x)
  2385  for (x = ex.Cdr.Car.eval(); x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2386    if (x.Car == Nil)
  2387     return Nil;
  2388  return T;
  2389 
  2390 # (make .. [(made 'lst ..)] .. [(link 'any ..)] ..) -> any
  2391 make (x y z)
  2392  x = Env.Make; Env.Make = Nil;
  2393  y = Env.Yoke; Env.Yoke = Nil;
  2394  ex.Cdr.prog();
  2395  z = Env.Yoke;
  2396  Env.Yoke = y;
  2397  Env.Make = x;
  2398  return z;
  2399 
  2400 # (made ['lst1 ['lst2]]) -> lst
  2401 made (x y)
  2402  if ((x = ex.Cdr) instanceof Cell) {
  2403    Env.Yoke = x.Car.eval();
  2404    x = x.Cdr;
  2405    if (!((x = x.Car.eval()) instanceof Cell))
  2406     for (x = Env.Yoke; (y = x.Cdr) instanceof Cell; x = y);
  2407    Env.Make = x;
  2408  }
  2409  return Env.Yoke;
  2410 
  2411 # (chain 'lst ..) -> lst
  2412 chain (x y)
  2413  ex = ex.Cdr;
  2414  do {
  2415    x = ex.Car.eval();
  2416    if (Env.Make != Nil)
  2417     Env.Make = Env.Make.Cdr = x;
  2418    else
  2419     Env.Yoke = Env.Make = x;
  2420    while ((y = Env.Make.Cdr) instanceof Cell)
  2421     Env.Make = y;
  2422  } while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  2423  return x;
  2424 
  2425 # (link 'any ..) -> any
  2426 link (x)
  2427  ex = ex.Cdr;
  2428  do {
  2429    x = ex.Car.eval();
  2430    if (Env.Make != Nil)
  2431     Env.Make = Env.Make.Cdr = new Cell(x, Nil);
  2432    else
  2433     Env.Yoke = Env.Make = new Cell(x, Nil);
  2434  } while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  2435  return x;
  2436 
  2437 # (yoke 'any ..) -> any
  2438 yoke (x)
  2439  ex = ex.Cdr;
  2440  do {
  2441    x = ex.Car.eval();
  2442    Env.Yoke = new Cell(x, Env.Yoke);
  2443    if (Env.Make == Nil)
  2444     Env.Make = Env.Yoke;
  2445  } while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell);
  2446  return x;
  2447 
  2448 # (copy 'any) -> any
  2449 copy (w x y z)
  2450  if (!((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell))
  2451    return x;
  2452  for (w = y = new Cell(x.Car, (z = x).Cdr); (x = y.Cdr) instanceof Cell; y = y.Cdr = new Cell(x.Car, x.Cdr))
  2453    if (x == z) {
  2454     y.Cdr = w;
  2455     break;
  2456    }
  2457  return w;
  2458 
  2459 # (mix 'lst cnt|'any ..) -> lst
  2460 mix (x y z)
  2461  if (!((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell) && y != Nil)
  2462    return y;
  2463  if (!((ex = ex.Cdr) instanceof Cell))
  2464    return Nil;
  2465  z = x = new Cell(ex.Car instanceof Number? nth(xInt(ex.Car), y).Car : ex.Car.eval(), Nil);
  2466  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  2467    x = x.Cdr = new Cell(ex.Car instanceof Number? nth(xInt(ex.Car), y).Car : ex.Car.eval(), Nil);
  2468  return z;
  2469 
  2470 # (append 'lst ..) -> lst
  2471 append (x y z)
  2472  for (ex = ex.Cdr; (z = ex.Cdr) instanceof Cell; ex = z) {
  2473    if ((x = ex.Car.eval()) instanceof Cell) {
  2474     z = y = new Cell(x.Car, x.Cdr);
  2475     while ((x = y.Cdr) instanceof Cell)
  2476       y = y.Cdr = new Cell(x.Car, x.Cdr);
  2477     while ((ex = ex.Cdr).Cdr instanceof Cell) {
  2478       for (x = ex.Car.eval(); x instanceof Cell; x = y.Cdr)
  2479        y = y.Cdr = new Cell(x.Car, x.Cdr);
  2480       y.Cdr = x;
  2481     }
  2482     y.Cdr = ex.Car.eval();
  2483     return z;
  2484    }
  2485  }
  2486  return ex.Car.eval();
  2487 
  2488 # (delete 'any 'lst) -> lst
  2489 delete (w x y z)
  2490  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2491  if (!((x = x.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell))
  2492    return x;
  2493  if (y.equal(x.Car))
  2494    return x.Cdr;
  2495  w = z = new Cell(x.Car, Nil);
  2496  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  2497    if (y.equal(x.Car)) {
  2498     z.Cdr = x.Cdr;
  2499     return w;
  2500    }
  2501    z = z.Cdr = new Cell(x.Car, Nil);
  2502  }
  2503  z.Cdr = x;
  2504  return w;
  2505 
  2506 # (delq 'any 'lst) -> lst
  2507 delq (w x y z)
  2508  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2509  if (!((x = x.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell))
  2510    return x;
  2511  if (y == x.Car)
  2512    return x.Cdr;
  2513  w = z = new Cell(x.Car, Nil);
  2514  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  2515    if (y == x.Car) {
  2516     z.Cdr = x.Cdr;
  2517     return w;
  2518    }
  2519    z = z.Cdr = new Cell(x.Car, Nil);
  2520  }
  2521  z.Cdr = x;
  2522  return w;
  2523 
  2524 # (replace 'lst 'any1 'any2 ..) -> lst
  2525 replace (i j w x y z v)
  2526  if (!((y = (x = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell))
  2527    return y;
  2528  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell; ++i) {
  2529    v = append(v, i, x.Car.eval());
  2530    v = append(v, ++i, (x = x.Cdr).Car.eval());
  2531  }
  2532  for (x = y.Car, j = 0; j < i; j += 2)
  2533    if (x.equal(v[j])) {
  2534     x = v[j+1];
  2535     break;
  2536    }
  2537  for (w = z = new Cell(x, Nil); (y = y.Cdr) instanceof Cell; z = z.Cdr = new Cell(x, Nil))
  2538    for (x = y.Car, j = 0; j < i; j += 2)
  2539     if (x.equal(v[j])) {
  2540       x = v[j+1];
  2541       break;
  2542     }
  2543  z.Cdr = y;
  2544  return w;
  2545 
  2546 # (strip 'any) -> any
  2547 strip (x)
  2548  for (x = ex.Cdr.Car.eval(); x instanceof Cell && x.Car == Quote && x != x.Cdr; x = x.Cdr);
  2549  return x;
  2550 
  2551 # (split 'lst 'any ..) -> lst
  2552 split (i j x y z v)
  2553  if (!((z = (x = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell))
  2554    return z;
  2555  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell; ++i)
  2556    v = append(v, i, x.Car.eval());
  2557  Any res = x = Nil;
  2558  Any sub = y = Nil;
  2559 spl:
  2560  do {
  2561    for (j = 0; j < i; ++j) {
  2562     if (z.Car.equal(v[j])) {
  2563       if (x == Nil)
  2564        x = res = new Cell(sub, Nil);
  2565       else
  2566        x = x.Cdr = new Cell(sub, Nil);
  2567       y = sub = Nil;
  2568       continue spl;
  2569     }
  2570    }
  2571    if (y == Nil)
  2572     y = sub = new Cell(z.Car, Nil);
  2573    else
  2574     y = y.Cdr = new Cell(z.Car, Nil);
  2575  } while ((z = z.Cdr) instanceof Cell);
  2576  y = new Cell(sub, Nil);
  2577  if (x == Nil)
  2578    return y;
  2579  x.Cdr = y;
  2580  return res;
  2581 
  2582 # (reverse 'lst) -> lst
  2583 reverse (x y)
  2584  x = ex.Cdr.Car.eval();
  2585  for (y = Nil; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2586    y = new Cell(x.Car, y);
  2587  return y;
  2588 
  2589 # (flip 'lst ['cnt])) -> lst
  2590 flip (i x y z)
  2591  if (!((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell) || !((z = y.Cdr) instanceof Cell))
  2592    return y;
  2593  if (ex.Cdr == Nil) {
  2594    y.Cdr = Nil;
  2595    for (;;) {
  2596     x = z.Cdr; z.Cdr = y;
  2597     if (!(x instanceof Cell))
  2598       return z;
  2599     y = z; z = x;
  2600    }
  2601  }
  2602  if ((i = evInt(ex.Cdr) - 1) <= 0)
  2603    return y;
  2604  y.Cdr = z.Cdr; z.Cdr = y;
  2605  while (--i != 0 && (x = y.Cdr) instanceof Cell) {
  2606    y.Cdr = x.Cdr; x.Cdr = z; z = x;
  2607  }
  2608  return z;
  2609 
  2610 # (trim 'lst) -> lst
  2611 trim ()
  2612  return trim(ex.Cdr.Car.eval());
  2613 
  2614 # (clip 'lst) -> lst
  2615 clip (x)
  2616  for (x = ex.Cdr.Car.eval(); x instanceof Cell && isBlank(x.Car); x = x.Cdr);
  2617  return trim(x);
  2618 
  2619 # (head 'cnt|lst 'lst) -> lst
  2620 head (i x y z)
  2621  if ((z = (x = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  2622    return Nil;
  2623  x = x.Cdr.Car.eval();
  2624  if (z instanceof Cell) {
  2625    if (x instanceof Cell) {
  2626     for (y = z; y.Car.equal(x.Car); x = x.Cdr)
  2627       if (!((y = y.Cdr) instanceof Cell))
  2628        return z;
  2629    }
  2630    return Nil;
  2631  }
  2632  if ((i = xInt(z)) == 0)
  2633    return Nil;
  2634  if (!(x instanceof Cell))
  2635    return x;
  2636  if (i < 0 && (i += x.length()) <= 0)
  2637    return Nil;
  2638  z = y = new Cell(x.Car, Nil);
  2639  while (--i != 0 && (x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2640    y = y.Cdr = new Cell(x.Car, Nil);
  2641  return z;
  2642 
  2643 # (tail 'cnt|lst 'lst) -> lst
  2644 tail (i x y z)
  2645  if ((z = (x = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  2646    return Nil;
  2647  x = x.Cdr.Car.eval();
  2648  if (z instanceof Cell) {
  2649    if (x instanceof Cell) {
  2650     do
  2651       if (x.equal(z))
  2652        return z;
  2653     while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  2654    }
  2655    return Nil;
  2656  }
  2657  if ((i = xInt(z)) == 0)
  2658    return Nil;
  2659  if (!(x instanceof Cell))
  2660    return x;
  2661  if (i < 0)
  2662    return nth(1 - i, x);
  2663  for (y = x.Cdr; --i != 0; y = y.Cdr)
  2664    if (!(y instanceof Cell))
  2665     return x;
  2666  while (y instanceof Cell) {
  2667    x = x.Cdr; y = y.Cdr;
  2668  }
  2669  return x;
  2670 
  2671 # (stem 'lst 'any ..) -> lst
  2672 stem (i j x y v)
  2673  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2674  for (v = new Any[6], i = 0; (x = x.Cdr) instanceof Cell; ++i)
  2675    v = append(v, i, x.Car.eval());
  2676  for (x = y; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2677    for (j = 0; j < i; ++j)
  2678     if (x.Car.equal(v[j])) {
  2679       y = x.Cdr;
  2680       break;
  2681     }
  2682  return y;
  2683 
  2684 # (fin 'any) -> num|sym
  2685 fin (x)
  2686  for (x = ex.Cdr.Car.eval(); x instanceof Cell; x = x.Cdr);
  2687  return x;
  2688 
  2689 # (last 'lst) -> any
  2690 last (x)
  2691  if (!((x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell))
  2692    return x;
  2693  while (x.Cdr instanceof Cell)
  2694    x = x.Cdr;
  2695  return x.Car;
  2696 
  2697 # (== 'any ..) -> flg
  2698 == (x y)
  2699  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2700  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2701    if (y != x.Car.eval())
  2702     return Nil;
  2703  return T;
  2704 
  2705 # (n== 'any ..) -> flg
  2706 n== (x y)
  2707  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2708  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2709    if (y != x.Car.eval())
  2710     return T;
  2711  return Nil;
  2712 
  2713 # (= 'any ..) -> flg
  2714 = (x y)
  2715  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2716  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2717    if (!y.equal(x.Car.eval()))
  2718     return Nil;
  2719  return T;
  2720 
  2721 # (<> 'any ..) -> flg
  2722 <> (x y)
  2723  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2724  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell)
  2725    if (!y.equal(x.Car.eval()))
  2726     return T;
  2727  return Nil;
  2728 
  2729 # (=0 'any) -> 0 | NIL
  2730 =0 ()
  2731  return ex.Cdr.Car.eval().equal(Zero)? Zero : Nil;
  2732 
  2733 # (=T 'any) -> flg
  2734 =T ()
  2735  return T == ex.Cdr.Car.eval()? T : Nil;
  2736 
  2737 # (n0 'any) -> flg
  2738 n0 ()
  2739  return ex.Cdr.Car.eval().equal(Zero)? Nil : T;
  2740 
  2741 # (nT 'any) -> flg
  2742 nT ()
  2743  return T == ex.Cdr.Car.eval()? Nil : T;
  2744 
  2745 # (< 'any ..) -> flg
  2746 < (x y z)
  2747  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2748  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  2749    z = x.Car.eval();
  2750    if (y.compare(z) >= 0)
  2751     return Nil;
  2752    y = z;
  2753  }
  2754  return T;
  2755 
  2756 # (<= 'any ..) -> flg
  2757 <= (x y z)
  2758  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2759  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  2760    z = x.Car.eval();
  2761    if (y.compare(z) > 0)
  2762     return Nil;
  2763    y = z;
  2764  }
  2765  return T;
  2766 
  2767 # (> 'any ..) -> flg
  2768 > (x y)
  2769  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2770  while (ex.Cdr instanceof Cell) {
  2771    y = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2772    if (x.compare(y) <= 0)
  2773     return Nil;
  2774    x = y;
  2775  }
  2776  return T;
  2777 
  2778 # (>= 'any ..) -> flg
  2779 >= (x y z)
  2780  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2781  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  2782    z = x.Car.eval();
  2783    if (y.compare(z) < 0)
  2784     return Nil;
  2785    y = z;
  2786  }
  2787  return T;
  2788 
  2789 # (max 'any ..) -> any
  2790 max (x y)
  2791  for (y = (ex = ex.Cdr).Car.eval(); (ex = ex.Cdr) instanceof Cell;)
  2792    if ((x = ex.Car.eval()).compare(y) > 0)
  2793     y = x;
  2794  return y;
  2795 
  2796 # (min 'any ..) -> any
  2797 min (x y)
  2798  for (y = (ex = ex.Cdr).Car.eval(); (ex = ex.Cdr) instanceof Cell;)
  2799    if ((x = ex.Car.eval()).compare(y) < 0)
  2800     y = x;
  2801  return y;
  2802 
  2803 # (atom 'any) -> flg
  2804 atom ()
  2805  return ex.Cdr.Car.eval() instanceof Cell? Nil : T;
  2806 
  2807 # (pair 'any) -> any
  2808 pair (x)
  2809  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell? x : Nil;
  2810 
  2811 # (circ? 'any) -> any
  2812 circ? (x)
  2813  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell && (x = circ(x)) != null? x : Nil;
  2814 
  2815 # (lst? 'any) -> flg
  2816 lst? (x)
  2817  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell || x == Nil? T : Nil;
  2818 
  2819 # (num? 'any) -> num | NIL
  2820 num? (x)
  2821  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number? x : Nil;
  2822 
  2823 # (sym? 'any) -> flg
  2824 sym? (x)
  2825  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Symbol || x == Nil? T : Nil;
  2826 
  2827 # (flg? 'any) -> flg
  2828 flg? (x)
  2829  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) == Nil || x == T? T : Nil;
  2830 
  2831 # (member 'any 'lst) -> any
  2832 member (x)
  2833  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2834  return (x = member(x, ex.Cdr.Car.eval())) == null? Nil : x;
  2835 
  2836 # (memq 'any 'lst) -> any
  2837 memq (x)
  2838  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2839  return (x = memq(x, ex.Cdr.Car.eval())) == null? Nil : x;
  2840 
  2841 # (mmeq 'lst 'lst) -> any
  2842 mmeq (x y z)
  2843  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  2844  for (y = (ex = ex.Cdr).Car.eval(); x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2845    if ((z = memq(x.Car, y)) != null)
  2846     return z;
  2847  return Nil;
  2848 
  2849 # (sect 'lst 'lst) -> lst
  2850 sect (w x y z)
  2851  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2852  z = x.Cdr.Car.eval();
  2853  w = x = Nil;
  2854  while (y instanceof Cell) {
  2855    if (member(y.Car, z) != null)
  2856     if (x == Nil)
  2857       x = w = new Cell(y.Car, Nil);
  2858     else
  2859       x = x.Cdr = new Cell(y.Car, Nil);
  2860    y = y.Cdr;
  2861  }
  2862  return w;
  2863 
  2864 # (diff 'lst 'lst) -> lst
  2865 diff (w x y z)
  2866  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2867  z = x.Cdr.Car.eval();
  2868  w = x = Nil;
  2869  while (y instanceof Cell) {
  2870    if (member(y.Car, z) == null)
  2871     if (x == Nil)
  2872       x = w = new Cell(y.Car, Nil);
  2873     else
  2874       x = x.Cdr = new Cell(y.Car, Nil);
  2875    y = y.Cdr;
  2876  }
  2877  return w;
  2878 
  2879 # (index 'any 'lst) -> cnt | NIL
  2880 index (i x y)
  2881  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2882  return (i = indx(y, x.Cdr.Car.eval())) == 0? Nil : new Number(i);
  2883 
  2884 # (offset 'lst1 'lst2) -> cnt | NIL
  2885 offset (i x y)
  2886  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2887  x = x.Cdr.Car.eval();
  2888  for (i = 1; x instanceof Cell; ++i, x = x.Cdr)
  2889    if (x.equal(y))
  2890     return new Number(i);
  2891  return Nil;
  2892 
  2893 # (prior 'lst1 'lst2) -> lst | NIL
  2894 prior (x y)
  2895  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2896  x = x.Cdr.Car.eval();
  2897  if (x != y)
  2898    while (x instanceof Cell) {
  2899     if (y == x.Cdr)
  2900       return x;
  2901     x = x.Cdr;
  2902    }
  2903  return Nil;
  2904 
  2905 # (length 'any) -> cnt | T
  2906 length (n)
  2907  return (n = ex.Cdr.Car.eval().length()) >= 0? new Number(n) : T;
  2908 
  2909 # (size 'any) -> cnt
  2910 size ()
  2911  return new Number(ex.Cdr.Car.eval().size());
  2912 
  2913 # (assoc 'any 'lst) -> lst
  2914 assoc (x y z)
  2915  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2916  x = x.Cdr.Car.eval();
  2917  for (; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2918    if ((z = x.Car) instanceof Cell && y.equal(z.Car))
  2919     return z;
  2920  return Nil;
  2921 
  2922 # (asoq 'any 'lst) -> lst
  2923 asoq (x y z)
  2924  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2925  x = x.Cdr.Car.eval();
  2926  for (; x instanceof Cell; x = x.Cdr)
  2927    if ((z = x.Car) instanceof Cell && y == z.Car)
  2928     return z;
  2929  return Nil;
  2930 
  2931 # (rank 'any 'lst ['flg]) -> lst
  2932 rank (w x y z)
  2933  w = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2934  y = (x = x.Cdr).Car.eval();
  2935  z = Nil;
  2936  if (x.Cdr.Car.eval() == Nil)
  2937    for (; y instanceof Cell; y = y.Cdr) {
  2938     if ((x = y.Car) instanceof Cell && x.Car.compare(w) > 0)
  2939       break;
  2940     z = y;
  2941    }
  2942  else
  2943    for (; y instanceof Cell; y = y.Cdr) {
  2944     if ((x = y.Car) instanceof Cell && w.compare(x.Car) > 0)
  2945       break;
  2946     z = y;
  2947    }
  2948  return z.Car;
  2949 
  2950 # (match 'lst1 'lst2) -> flg
  2951 match (x y)
  2952  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2953  return match(y, x.Cdr.Car.eval())? T : Nil;
  2954 
  2955 # (fill 'any ['sym|lst]) -> any
  2956 fill (x y)
  2957  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  2958  return (x = fill(y, x.Cdr.Car.eval())) == null? y : x;
  2959 
  2960 # (prove 'lst ['lst]) -> lst
  2961 prove (i x y)
  2962  if (!((y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) instanceof Cell))
  2963    return Nil;
  2964  Any dbg = ex.Cdr.Car.eval(), at = At.Car, envSave = Penv, nlSave = Pnl;
  2965  Penv = y.Car.Car; y.Car = y.Car.Cdr;
  2966  Any n = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2967  Pnl = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2968  Any alt = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2969  Any tp1 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2970  Any tp2 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2971  Any e = Nil;
  2972  while (tp1 instanceof Cell || tp2 instanceof Cell) {
  2973    if (alt instanceof Cell) {
  2974     e = Penv;
  2975     if (!unify((Number)Pnl.Car, tp1.Car.Cdr, (Number)n, alt.Car.Car)) {
  2976       if (!((alt = alt.Cdr) instanceof Cell)) {
  2977        Penv = y.Car.Car; y.Car = y.Car.Cdr;
  2978        n = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2979        Pnl = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2980        alt = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2981        tp1 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2982        tp2 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  2983       }
  2984     }
  2985     else {
  2986       if (dbg != Nil && memq(tp1.Car.Car, dbg) != null) {
  2987        OutFile.Wr.print(indx(alt.Car, tp1.Car.Car.get(T)));
  2988        OutFile.space();
  2989        OutFile.print(uniFill(tp1.Car));
  2990        OutFile.newline();
  2991       }
  2992       if (alt.Cdr instanceof Cell)
  2993        y.Car =
  2994          new Cell(
  2995           new Cell(n,
  2996             new Cell(Pnl,
  2997              new Cell(alt.Cdr,
  2998                new Cell(tp1, new Cell(tp2, e)) ) ) ),
  2999           y.Car );
  3000       Pnl = new Cell(n, Pnl);
  3001       n = ((Number)n).add(One);
  3002       tp2 = new Cell(tp1.Cdr, tp2);
  3003       tp1 = alt.Car.Cdr;
  3004       alt = Nil;
  3005     }
  3006    }
  3007    else if (!((x = tp1) instanceof Cell)) {
  3008     tp1 = tp2.Car;
  3009     tp2 = tp2.Cdr;
  3010     Pnl = Pnl.Cdr;
  3011    }
  3012    else if (x.Car == T) {
  3013     while (y.Car instanceof Cell && ((Number)y.Car.Car.Car).Cnt >= ((Number)Pnl.Car).Cnt)
  3014       y.Car = y.Car.Cdr;
  3015     tp1 = x.Cdr;
  3016    }
  3017    else if (x.Car.Car instanceof Number) {
  3018     e = x.Car.Cdr.prog();
  3019     for (i = ((Number)x.Car.Car).Cnt, x = Pnl; --i > 0;)
  3020       x = x.Cdr;
  3021     Pnl = new Cell(x.Car, Pnl);
  3022     tp2 = new Cell(tp1.Cdr, tp2);
  3023     tp1 = e;
  3024    }
  3025    else if (x.Car.Car == Up) {
  3026     if ((e = x.Car.Cdr.Cdr.prog()) != Nil && unify((Number)Pnl.Car, x.Car.Cdr.Car, (Number)Pnl.Car, e))
  3027       tp1 = x.Cdr;
  3028     else {
  3029       Penv = y.Car.Car; y.Car = y.Car.Cdr;
  3030       n = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3031       Pnl = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3032       alt = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3033       tp1 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3034       tp2 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3035     }
  3036    }
  3037    else if (!((alt = x.Car.Car.get(T)) instanceof Cell)) {
  3038     Penv = y.Car.Car; y.Car = y.Car.Cdr;
  3039     n = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3040     Pnl = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3041     alt = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3042     tp1 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3043     tp2 = Penv.Car; Penv = Penv.Cdr;
  3044    }
  3045  }
  3046  for (e = Nil, x = Penv; x.Cdr instanceof Cell; x = x.Cdr)
  3047    if (x.Car.Car.Car.equal(Zero))
  3048     e = new Cell(new Cell(x.Car.Car.Cdr, lookup(Zero, x.Car.Car.Cdr)), e);
  3049  At.Car = at;
  3050  x = e instanceof Cell? e : Penv instanceof Cell? T : Nil;
  3051  Penv = envSave; Pnl = nlSave;
  3052  return x;
  3053 
  3054 # (-> any [num]) -> any
  3055 -> (i x)
  3056  if (!(ex.Cdr.Cdr.Car instanceof Number))
  3057    return lookup((Number)Pnl.Car, ex.Cdr.Car);
  3058  for (i = ((Number)ex.Cdr.Cdr.Car).Cnt, x = Pnl; --i > 0;)
  3059    x = x.Cdr;
  3060  return lookup((Number)x.Car, ex.Cdr.Car);
  3061 
  3062 # (unify 'any) -> lst
  3063 unify (x)
  3064  x = ex.Cdr.Car.eval();
  3065  return unify((Number)Pnl.Cdr.Car, x, (Number)Pnl.Car, x)? Penv : Nil;
  3066 
  3067 # (sort 'lst ['fun]) -> lst
  3068 sort (x)
  3069  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Cell && x.Cdr instanceof Cell? sort(ex, x, ex.Cdr.Cdr.Car.eval()) : x;
  3070 
  3071 ############ big ############
  3072 # (format 'num ['cnt ['sym1 ['sym2]]]) -> sym
  3073 # (format 'sym|lst ['cnt ['sym1 ['sym2]]]) -> num
  3074 format (i x y)
  3075  x = (ex = ex.Cdr).Car.eval();
  3076  i = (y = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil? 0 : ((Number)y).Cnt;
  3077  return format(x, i, ex.Cdr);
  3078 
  3079 # (+ 'num ..) -> num
  3080 + (num x)
  3081  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3082    return Nil;
  3083  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.add((Number)x))
  3084    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3085     return Nil;
  3086  return num;
  3087 
  3088 # (- 'num ..) -> num
  3089 - (num x)
  3090  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3091    return Nil;
  3092  num = (Number)x;
  3093  if (!(ex.Cdr instanceof Cell))
  3094    return num.neg();
  3095  do {
  3096    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3097     return Nil;
  3098    num = num.sub((Number)x);
  3099  } while (ex.Cdr instanceof Cell);
  3100  return num;
  3101 
  3102 # (inc 'num) -> num
  3103 # (inc 'var ['num]) -> num
  3104 inc (x y)
  3105  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3106    return Nil;
  3107  if (x instanceof Number)
  3108    return ((Number)x).add(One);
  3109  if (!(ex.Cdr instanceof Cell)) {
  3110    if (x.Car == Nil)
  3111     return Nil;
  3112    x.Car = y = ((Number)x.Car).add(One);
  3113  }
  3114  else {
  3115    y = ex.Cdr.Car.eval();
  3116    if (x.Car == Nil || y == Nil)
  3117     return Nil;
  3118    x.Car = y = ((Number)x.Car).add((Number)y);
  3119  }
  3120  return y;
  3121 
  3122 # (dec 'num) -> num
  3123 # (dec 'var ['num]) -> num
  3124 dec (x y)
  3125  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3126    return Nil;
  3127  if (x instanceof Number)
  3128    return ((Number)x).sub(One);
  3129  if (!(ex.Cdr instanceof Cell)) {
  3130    if (x.Car == Nil)
  3131     return Nil;
  3132    x.Car = y = ((Number)x.Car).sub(One);
  3133  }
  3134  else {
  3135    y = ex.Cdr.Car.eval();
  3136    if (x.Car == Nil || y == Nil)
  3137     return Nil;
  3138    x.Car = y = ((Number)x.Car).sub((Number)y);
  3139  }
  3140  return y;
  3141 
  3142 # (* 'num ..) -> num
  3143 * (num x)
  3144  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3145    return Nil;
  3146  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.mul((Number)x))
  3147    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3148     return Nil;
  3149  return num;
  3150 
  3151 # (*/ 'num1 ['num2 ..] 'num3) -> num
  3152 */ (num x)
  3153  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3154    return Nil;
  3155  for (num = (Number)x; ; num = num.mul((Number)x)) {
  3156    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3157     return Nil;
  3158    if (!((ex.Cdr) instanceof Cell))
  3159     return num.add(((Number)x).div(Two)).div(((Number)x));
  3160  }
  3161 
  3162 # (/ 'num ..) -> num
  3163 / (num x)
  3164  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3165    return Nil;
  3166  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.div((Number)x))
  3167    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3168     return Nil;
  3169  return num;
  3170 
  3171 # (% 'num ..) -> num
  3172 % (num x)
  3173  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3174    return Nil;
  3175  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.rem((Number)x))
  3176    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3177     return Nil;
  3178  return num;
  3179 
  3180 # (>> 'cnt 'num) -> num
  3181 >> (i x)
  3182  i = evInt(ex = ex.Cdr);
  3183  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) == Nil)
  3184    return Nil;
  3185  return ((Number)x).shift(i);
  3186 
  3187 # (lt0 'any) -> num | NIL
  3188 lt0 (x)
  3189  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number && x.compare(Zero) < 0? x : Nil;
  3190 
  3191 # (le0 'any) -> num | NIL
  3192 le0 (x)
  3193  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number && x.compare(Zero) <= 0? x : Nil;
  3194 
  3195 # (ge0 'any) -> num | NIL
  3196 ge0 (x)
  3197  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number && x.compare(Zero) >= 0? x : Nil;
  3198 
  3199 # (gt0 'any) -> num | NIL
  3200 gt0 (x)
  3201  return (x = ex.Cdr.Car.eval()) instanceof Number && x.compare(Zero) > 0? x : Nil;
  3202 
  3203 # (abs 'num) -> num
  3204 abs ()
  3205  return ((Number)ex.Cdr.Car.eval()).abs();
  3206 
  3207 # (bit? 'num ..) -> num | NIL
  3208 bit? (num x)
  3209  num = (Number)(ex = ex.Cdr).Car.eval();
  3210  while ((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)
  3211    if ((x = ex.Car.eval()) == Nil || !num.tst((Number)x))
  3212     return Nil;
  3213  return num;
  3214 
  3215 # (& 'num ..) -> num
  3216 & (num x)
  3217  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3218    return Nil;
  3219  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.and((Number)x))
  3220    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3221     return Nil;
  3222  return num;
  3223 
  3224 # (| 'num ..) -> num
  3225 | (num x)
  3226  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3227    return Nil;
  3228  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.or((Number)x))
  3229    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3230     return Nil;
  3231  return num;
  3232 
  3233 # (x| 'num ..) -> num
  3234 x| (num x)
  3235  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3236    return Nil;
  3237  for (num = (Number)x; ex.Cdr instanceof Cell; num = num.xor((Number)x))
  3238    if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3239     return Nil;
  3240  return num;
  3241 
  3242 # (seed 'any) -> cnt
  3243 seed (n)
  3244  n = initSeed(ex.Cdr.Car.eval()) * 6364136223846793005L;
  3245  return new Number(Seed = n);
  3246 
  3247 # (hash 'any) -> cnt
  3248 hash (i j n)
  3249  n = initSeed(ex.Cdr.Car.eval());
  3250  i = 64;
  3251  j = 0;
  3252  do {
  3253    if ((((int)n ^ j) & 1) != 0)
  3254     j ^= 0x14002; /* CRC Polynom x**16 + x**15 + x**2 + 1 */
  3255    n >>>= 1; j >>= 1;
  3256  } while (--i != 0);
  3257  return new Number(j + 1);
  3258 
  3259 # (rand ['cnt1 'cnt2] | ['T]) -> cnt | flg
  3260 rand (x)
  3261  Seed = Seed * 6364136223846793005L + 1;
  3262  if ((x = (ex = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3263    return new Number(Seed);
  3264  if (x == T)
  3265    return (Seed & 0x100000000L) == 0? Nil : T;
  3266  return new Number(((Number)x).Cnt + (int)(Seed >>> 33) % (evInt(ex.Cdr) + 1 - ((Number)x).Cnt));
  3267 
  3268 ############ io ############
  3269 # (path 'any) -> sym
  3270 path ()
  3271  return mkStr(path(evString(ex.Cdr)));
  3272 
  3273 # (read ['sym1 ['sym2]]) -> any
  3274 read (x y)
  3275  if (!((x = ex.Cdr) instanceof Cell))
  3276    x = InFile.read('\0');
  3277  else {
  3278    y = x.Car.eval();
  3279    if ((x = InFile.token(y, (x = x.Cdr.Car.eval()) == Nil? '\0' : firstChar(x))) == null)
  3280     x = Nil;
  3281  }
  3282  if (InFile.Name == null && InFile.Chr == '\n')
  3283    InFile.Chr = 0;
  3284  return x;
  3285 
  3286 # (wait ['cnt] . prg) -> any
  3287 wait (i x y)
  3288  i = (y = (x = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil? -1 : xInt(y);
  3289  for (x = x.Cdr; (y = x.prog()) == Nil;)
  3290    if ((i = waitFd(ex, -1, i)) == 0)
  3291     return x.prog();
  3292  return y;
  3293 
  3294 # (poll 'cnt) -> cnt | NIL
  3295 poll (i x)
  3296  if ((i = xInt(x = ex.Cdr.Car.eval())) < 0 || i >= InFiles.length)
  3297    badFd(ex,x);
  3298  if (InFiles[i] == null)
  3299    return Nil;
  3300  try {
  3301    Selector sel = Selector.open();
  3302    if (InFiles[i].ready(sel))
  3303     return x;
  3304    InFiles[i].register(sel);
  3305    sel.selectNow();
  3306    if (InFiles[i].ready(sel))
  3307     return x;
  3308  }
  3309  catch (IOException e) {giveup(e);}
  3310  return Nil;
  3311 
  3312 # (peek) -> sym
  3313 peek ()
  3314  if (InFile.Chr == 0)
  3315    InFile.get();
  3316  return InFile.Chr<0? Nil : mkChar(InFile.Chr);
  3317 
  3318 # (char) -> sym
  3319 # (char 'cnt) -> sym
  3320 # (char T) -> sym
  3321 # (char 'sym) -> cnt
  3322 char (x)
  3323  if (!((ex = ex.Cdr) instanceof Cell)) {
  3324    if (InFile.Chr == 0)
  3325     InFile.get();
  3326    x = InFile.Chr < 0? Nil : mkChar(InFile.Chr);
  3327    InFile.get();
  3328    return x;
  3329  }
  3330  if ((x = ex.Car.eval()) instanceof Number)
  3331    return x.equal(Zero)? Nil : mkChar(((Number)x).Cnt);
  3332  return x == T? mkChar(0x10000) : new Number(firstChar(x));
  3333 
  3334 # (skip ['any]) -> sym
  3335 skip ()
  3336  return InFile.skipc(firstChar(ex.Cdr.Car.eval())) < 0? Nil : mkChar(InFile.Chr);
  3337 
  3338 # (eol) -> flg
  3339 eol ()
  3340  return InFile.Chr=='\n' || InFile.Chr<=0? T : Nil;
  3341 
  3342 # (eof ['flg]) -> flg
  3343 eof ()
  3344  if (ex.Cdr.Car.eval() != Nil) {
  3345    InFile.Chr = -1;
  3346    return T;
  3347  }
  3348  if (InFile.Chr == 0)
  3349    InFile.get();
  3350  return InFile.Chr < 0? T : Nil;
  3351 
  3352 # (from 'any ..) -> sym
  3353 from (i j k x v)
  3354  if ((k = (int)(x = ex.Cdr).length()) == 0)
  3355    return Nil;
  3356  int[] p = new int[k];
  3357  String[] av = new String[k];
  3358  for (v = new Any[k], i = 0; i < k; ++i, x = x.Cdr)
  3359    av[i] = (v[i] = x.Car.eval()).name();
  3360  if (InFile.Chr == 0)
  3361    InFile.get();
  3362  while (InFile.Chr >= 0) {
  3363    for (i = 0; i < k; ++i) {
  3364     for (;;) {
  3365       if (av[i].charAt(p[i]) == (char)InFile.Chr) {
  3366        if (++p[i] != av[i].length())
  3367          break;
  3368        InFile.get();
  3369        return v[i];
  3370       }
  3371       if (p[i] == 0)
  3372        break;
  3373       for (j = 1; --p[i] != 0; ++j)
  3374        if (av[i].substring(0, p[i]).equals(av[i].substring(j, j + p[i])))
  3375          break;
  3376     }
  3377    }
  3378    InFile.get();
  3379  }
  3380  return Nil;
  3381 
  3382 # (till 'any ['flg]) -> lst|sym
  3383 till (x y str sb)
  3384  str = evString(x = ex.Cdr);
  3385  if (InFile.Chr == 0)
  3386    InFile.get();
  3387  if (InFile.Chr < 0 || str.indexOf((char)InFile.Chr) >= 0)
  3388    return Nil;
  3389  if (x.Cdr.Car.eval() == Nil) {
  3390    y = x = new Cell(mkChar(InFile.Chr), Nil);
  3391    while (InFile.get() > 0 && str.indexOf((char)InFile.Chr) < 0)
  3392     x = x.Cdr = new Cell(mkChar(InFile.Chr), Nil);
  3393    return y;
  3394  }
  3395  sb = new StringBuilder();
  3396  do
  3397    sb.append((char)InFile.Chr);
  3398  while (InFile.get() > 0 && str.indexOf((char)InFile.Chr) < 0);
  3399  return mkStr(sb);
  3400 
  3401 # (line 'flg) -> lst|sym
  3402 line (x y sb)
  3403  if (InFile.Chr == 0)
  3404    InFile.get();
  3405  if (InFile.eol())
  3406    return Nil;
  3407  if (ex.Cdr.Car.eval() != Nil) {
  3408    sb = new StringBuilder();
  3409    do {
  3410     sb.append((char)InFile.Chr);
  3411     InFile.get();
  3412    } while (!InFile.eol());
  3413    return mkStr(sb);
  3414  }
  3415  for (x = y = new Cell(mkChar(InFile.Chr), Nil);;) {
  3416    InFile.get();
  3417    if (InFile.eol())
  3418     return x;
  3419    y = y.Cdr = new Cell(mkChar(InFile.Chr), Nil);
  3420  }
  3421 
  3422 # (any 'sym) -> any
  3423 any (x)
  3424  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) == Nil)
  3425    return Nil;
  3426  PicoLispReader rd = new PicoLispReader(x.name(), ' ', '\0');
  3427  rd.get();
  3428  return rd.read0(true);
  3429 
  3430 # (sym 'any) -> sym
  3431 sym ()
  3432  StringWriter sw = new StringWriter();
  3433  PrintWriter wr = new PrintWriter(sw);
  3434  wr.print(ex.Cdr.Car.eval().toString());
  3435  return mkStr(sw.toString());
  3436 
  3437 # (str 'sym ['sym1]) -> lst
  3438 # (str 'lst) -> sym
  3439 str (x y)
  3440  if ((y = (x = ex.Cdr).Car.eval()) == Nil)
  3441    return Nil;
  3442  if (y instanceof Number)
  3443    argError(ex, y);
  3444  if (y instanceof Symbol)
  3445    return ((Symbol)y).parse(false, (x = x.Cdr) instanceof Cell? x.Car.eval() : null);
  3446  StringWriter sw = new StringWriter();
  3447  PrintWriter wr = new PrintWriter(sw);
  3448  for (;;) {
  3449    wr.print(y.Car.toString());
  3450    if (!((y = y.Cdr) instanceof Cell))
  3451     break;
  3452    wr.print(' ');
  3453  }
  3454  return mkStr(sw.toString());
  3455 
  3456 # (load 'any ..) -> any
  3457 load (x y)
  3458  x = ex.Cdr;
  3459  do {
  3460    if ((y = x.Car.eval()) != T)
  3461     y = load(ex, '>', y);
  3462    else
  3463     y = loadAll(ex);
  3464  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  3465  return y;
  3466 
  3467 # (in 'any . prg) -> any
  3468 in (x)
  3469  Env.pushInFile((x = ex.Cdr).Car.eval().rdOpen(ex));
  3470  x = x.Cdr.prog();
  3471  Env.popInFiles();
  3472  return x;
  3473 
  3474 # (out 'any . prg) -> any
  3475 out (x)
  3476  Env.pushOutFile((x = ex.Cdr).Car.eval().wrOpen(ex));
  3477  x = x.Cdr.prog();
  3478  Env.popOutFiles();
  3479  return x;
  3480 
  3481 # (open 'any) -> cnt | NIL
  3482 open (str)
  3483  str = evString(ex.Cdr);
  3484  try {return new Number(new PicoLispReader(new FileReader(str), str, allocFd(), null, 0).Fd);}
  3485  catch (IOException e) {}
  3486  return Nil;
  3487 
  3488 # (close 'cnt) -> cnt | NIL
  3489 close (i x)
  3490  if ((i = xInt(x = ex.Cdr.Car.eval())) >= 0 && i < InFiles.length) {
  3491    if (InFiles[i] != null) {
  3492     InFiles[i].close();
  3493     if (OutFiles[i] != null)
  3494       OutFiles[i].close();
  3495     return x;
  3496    }
  3497    if (OutFiles[i] != null) {
  3498     OutFiles[i].close();
  3499     return x;
  3500    }
  3501  }
  3502  return Nil;
  3503 
  3504 # (echo ['cnt ['cnt]] | ['sym ..]) -> sym
  3505 echo (i j k n x y v)
  3506  y = (x = ex.Cdr).Car.eval();
  3507  if (InFile.Chr == 0)
  3508    InFile.get();
  3509  if (y == Nil && !(x.Cdr instanceof Cell)) {
  3510    while (InFile.Chr >= 0) {
  3511     OutFile.Wr.print((char)InFile.Chr);
  3512     InFile.get();
  3513    }
  3514    return T;
  3515  }
  3516  if (y instanceof Symbol) {
  3517    k = (int)x.length();
  3518    int[] p = new int[k];
  3519    String[] av = new String[k];
  3520    for (v = new Any[k], i = 0; i < k; ++i, y = (x = x.Cdr).Car.eval())
  3521     av[i] = (v[i] = y).name();
  3522    int m = -1, d, om, op = 0; /* Brain-dead Java: 'op' _is_ initialized */
  3523    while (InFile.Chr >= 0) {
  3524     if ((om = m) >= 0)
  3525       op = p[m];
  3526     for (i = 0; i < k; ++i) {
  3527       for (;;) {
  3528        if (av[i].charAt(p[i]) == (char)InFile.Chr) {
  3529          if (++p[i] != av[i].length()) {
  3530           if (m < 0 || p[i] > p[m])
  3531             m = i;
  3532           break;
  3533          }
  3534          if (om >= 0)
  3535           for (j = 0, d = op-p[i]; j <= d; ++j)
  3536             OutFile.Wr.print(av[om].charAt(j));
  3537          InFile.Chr = 0;
  3538          return v[i];
  3539        }
  3540        if (p[i] == 0)
  3541          break;
  3542        for (j = 1; --p[i] != 0; ++j)
  3543          if (av[i].substring(0, p[i]).equals(av[i].substring(j, j + p[i])))
  3544           break;
  3545        if (m == i)
  3546          for (m = -1, j = 0; j < k; ++j)
  3547           if (p[j] != 0 && (m < 0 || p[j] > p[m]))
  3548             m = j;
  3549       }
  3550     }
  3551     if (m < 0) {
  3552       if (om >= 0)
  3553        for (i = 0; i < op; ++i)
  3554          OutFile.Wr.print(av[om].charAt(i));
  3555       OutFile.Wr.print((char)InFile.Chr);
  3556     }
  3557     else if (om >= 0)
  3558       for (i = 0, d = op-p[m]; i <= d; ++i)
  3559        OutFile.Wr.print(av[om].charAt(i));
  3560     InFile.get();
  3561    }
  3562    return Nil;
  3563  }
  3564  if ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  3565    for (n = xLong(y), y = x.Car.eval(); --n >= 0; InFile.get())
  3566     if (InFile.Chr < 0)
  3567       return Nil;
  3568  }
  3569  if ((n = xLong(y)) > 0) {
  3570    for (;;) {
  3571     if (InFile.Chr < 0)
  3572       return Nil;
  3573     OutFile.Wr.print((char)InFile.Chr);
  3574     if (--n == 0)
  3575       break;
  3576     InFile.get();
  3577    }
  3578  }
  3579  InFile.Chr = 0;
  3580  return T;
  3581 
  3582 # (prin 'any ..) -> any
  3583 prin (x)
  3584  for (x = Nil; (ex = ex.Cdr) instanceof Cell; OutFile.Wr.print((x = ex.Car.eval()).name()));
  3585  return x;
  3586 
  3587 # (prinl 'any ..) -> any
  3588 prinl (x)
  3589  for (x = Nil; (ex = ex.Cdr) instanceof Cell; OutFile.Wr.print((x = ex.Car.eval()).name()));
  3590  OutFile.newline();
  3591  return x;
  3592 
  3593 # (space ['cnt]) -> cnt
  3594 space (i x)
  3595  if ((x = ex.Cdr.Car.eval()) == Nil) {
  3596    OutFile.space();
  3597    return One;
  3598  }
  3599  for (i = xInt(x); i > 0; --i)
  3600    OutFile.space();
  3601  return x;
  3602 
  3603 # (print 'any ..) -> any
  3604 print (x y)
  3605  OutFile.print(y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  3606  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  3607    OutFile.space();
  3608    OutFile.print(y = x.Car.eval());
  3609  }
  3610  return y;
  3611 
  3612 # (printsp 'any ..) -> any
  3613 printsp (x y)
  3614  x = ex.Cdr;
  3615  do {
  3616    OutFile.print(y = x.Car.eval());
  3617    OutFile.space();
  3618  } while ((x = x.Cdr) instanceof Cell);
  3619  return y;
  3620 
  3621 # (println 'any ..) -> any
  3622 println (x y)
  3623  OutFile.print(y = (x = ex.Cdr).Car.eval());
  3624  while ((x = x.Cdr) instanceof Cell) {
  3625    OutFile.space();
  3626    OutFile.print(y = x.Car.eval());
  3627  }
  3628  OutFile.newline();
  3629  return y;
  3630 
  3631 # (flush) -> flg
  3632 flush ()
  3633  return OutFile.Wr.checkError()? Nil : T;
  3634 
  3635 ############ net ############
  3636 # (port 'cnt) -> cnt
  3637 port ()
  3638  try {
  3639    ServerSocketChannel chan = ServerSocketChannel.open();;
  3640    chan.socket().bind(new InetSocketAddress(evInt(ex.Cdr)));
  3641    return new Number(new PicoLispReader(null, allocFd(), chan, SelectionKey.OP_ACCEPT).Fd);
  3642  }
  3643  catch (IOException e) {err(ex, null, e.toString());}
  3644  return Nil;
  3645 
  3646 # (accept 'cnt) -> cnt | NIL
  3647 accept (i x)
  3648  if ((i = xInt(x = ex.Cdr.Car.eval())) < 0 || i >= InFiles.length || InFiles[i] == null || InFiles[i].Chan == null)
  3649    err(ex, x, "Bad socket");
  3650  return (x = accept(ex, i)) == null? Nil : x;
  3651 
  3652 # (listen 'cnt1 ['cnt2]) -> cnt | NIL
  3653 listen (i j x y)
  3654  if ((i = xInt(y = (x = ex.Cdr).Car.eval())) < 0 || i >= InFiles.length || InFiles[i] == null || InFiles[i].Chan == null)
  3655    err(ex, y, "Bad socket");
  3656  j = (y = x.Cdr.Car.eval()) == Nil? -1 : xInt(y);
  3657  for (;;) {
  3658    if (waitFd(ex, i, j) == 0)
  3659     return Nil;
  3660    if ((y = accept(ex, i)) != null)
  3661     return y;
  3662  }
  3663 
  3664 # (connect 'any 'cnt) -> cnt | NIL
  3665 connect ()
  3666  try {
  3667    SocketChannel chan = SocketChannel.open();
  3668    if (chan.connect(new InetSocketAddress(evString(ex.Cdr), evInt(ex.Cdr.Cdr))))
  3669     return mkSocket(chan);
  3670  }
  3671  catch (IOException e) {}
  3672  return Nil;
  3673 
  3674 # vi:et:ts=3:sw=3